Pastýřskou stěnou ne. Ale ani údolím Chrochvického potoka. S takovými postoji vystoupili zástupci občanských sdružení bojujících proti výstavbě dálničního přivaděče v dosud navrhovaných podobách. Naopak navrhují postavit téměř tříkilometrový tunel, který by skryl tisíce kamionů pod zem. Město Děčín zase požaduje ve svých připomínkách odklon plánovaného přivaděče od Horního Oldřichova a vyřešení dopravy na Ústecké ulici.

Ne blízko domů!

„Poslali jsme na krajský úřad dopis, ve kterém požadujeme výraznější přemalování projektu v okolí Horního Oldřichova, protože tam je to plánováno opravdu velmi blízko domů. Požadujeme také postavení tak zvané Vilsnické spojky, která by odvedla dopravu z centra města na přivaděč," uvedl na čtvrtečním zastupitelstvu náměstek primátora Pavel Sinko.

Proti dosud navrhovaným variantám se zvedla vlna odporu především od lidí žijících v přivaděčem ohrožených čtvrtích Děčína. Tedy 
z Chrochvic, Želenic, Horního Oldřichova a Letné.

„Návrhu přes údolí Chrochvického potoka bychom byli přístupní pouze v případě tunelu. Když to vezmete od Labe, tak první, na co narazíte, je školka. Dále je tam zdravotní středisko. Zasáhlo by to také několik ulic staré zástavby," vypočítává Milan Štrusl ze Sdružení občanů za udržitelný rozvoj města Děčína s tím, že pokud by nakonec došlo na stavbu přivaděče v navrhované podobě, dotkla by se přibližně pěti tisíc lidí.

Polétavý prach

Velkým problémem by byl podle občanských sdružení především hluk a polétavý prach.

„Podle nejnovějších studií zasáhne polétavý prach PM 10 a PM 2,5, tedy ty nejmenší prachové částice, i lidi žijící ve větší vzdálenosti než sto metrů od takové silnice. Je potřeba pracovat s reálnými daty, nezkreslovat je. A používat hlavně nejnovější údaje, to se týká i počtu aut jezdících po současné silnici I/13. Nemyslíme si totiž, že všechny informace předložené v záměru krajskému úřady by byly všechny korektní," vysvětluje Šárka Miškovská ze sdružení Zelené údolí Horní Oldřichov.

Občanská sdružení proto předložila na děčínský magistrát vlastní návrh řešení stavby dálničního přivaděče. Chtějí svést dopravu do dvou až tříkilometrových tunelů 
a nechat ji vystoupit na povrch až za městem.

Dvě varianty?

„Doposud byly zpracované 
a posouzené pouze dvě varianty, což je pro mne nepochopitelné. Obzvlášť, když se jedná o varianty, které jsou opravdovým obchvatem a ne jen přesunutým průtahem města," uvedl jeden z obyvatel Letné Jan Masojídek.

V současné době totiž přivaděč bude jen přesunutím průtahu na jiné místo. Přímo v centru Podmokel by byla podle Masojídka ze sdružení Děčané proti průtahu zasažena sportoviště nebo dětské hřiště. Proto vzniklo fórum občanských sdružení zaobírajících se přivaděčem. Jejich cílem je rozproudit debatu i nad jinými variantami. V budoucnu by chtěla tato občanská sdružení častěji jednat 
s městem, na jednáních by chtěla sdružení nastínit možné další varianty vyvedení dopravy z Děčína.

„Žádnému jednání se nebráníme, kdykoliv se můžeme sejít. Jsme na tom podobně jako zástupci občanských sdružení, protože pouze podáváme stanoviska na kraj. Již dříve jsme odhlasovali, že jsme pro první variantu vedoucí korytem Chrochvického potoka," uvedl primátor František Pelant.

O výstavbě obchvatu města se uvažuje již několik desetiletí. Řadu variant zamítli ochránci přírody, protože měly vést podle jejich názoru přes významné ochranářské lokality, případně mohly ohrozit vzácné druhy zvířat či rostlin žijících v místě stavby.

„Za třicet let bylo vymyšleno  dvacet variant, ale nikdy se nepostavila ani jedna, protože pokaždé někomu vadila. Silnice I/13 je to nejhorší, co máme, a pokud se budeme pořád nálepkovat, tak se to jen tak nezmění," uvedl děčínský opoziční zastupitel Vladislav Raška.

Do minulého týdne bylo možné podávat připomínky nejen na děčínský magistrát, ale i na krajský úřad. Na oba úřady dorazily desítky připomínek, nespokojení lidé sepsali i petici.

„Došlo osmdesát sedm připomínek od občanů, osm připomínek od občanských sdružení, jedna petice s 254 podpisy občanů Horního Oldřichova a přilehlého okolí, samostatné vyjádření Židovské obce Děčín a jedno vyjádření radní města Děčína," vypočítává mluvčí krajského úřadu Magdaléna Hanáčková.

Do debaty se zapojili nejen lidé z Děčína a okolí, ale i například ústecké občanské sdružení Stop tunelům.

Varianty dálničního přivaděče
Ředitelství silnic a dálnic, které by bylo případným investorem výstavby přivaděče, nechává posoudit dvě možné varianty spojky Děčína a dálnice do Německa a do Prahy. V mapě červeně vyznačená varianta by měla vyvést dopravu z Děčína údolím Chrochvického potoka, minout Horní Oldřichov a zamířit k dálnici. Tato varianta se ale nelíbí lidem žijícím v Želenicích, Chrochvicích a na Horním Oldřichově. Podle jejich názoru povede příliš blízko domů. Fialově vyznačená trasa by měla vést skrze tunel v Pastýřské stěně, následně téměř třicet metrů vysokým mostem nad údolím Jílovského potoka. Odpůrci této varianty tvrdí, že přivede do centra ještě více aut.