Bezmála sto padesát přestupků ale i trestných činů se od začátku letošního roku podařilo vyřešit díky kamerovému systému, který provozuje Městská policie Děčín. Kamerový systém je tak jedním z nejúčinnějších nástrojů prevence kriminality ve městě.

„Na konci loňského roku jsme modernizovali všechny kamerové body na sídlišti v Boleticích, což se na výslednosti kamerového systému také odrazilo. V uvedeném počtu sto padesáti událostí je zahrnuto zjištění protiprávních jednání nejrůznějšího typu, od krádeží přes rvačky až po porušování vyhlášek města nebo zanedbání povinnosti uklízet po psech. Kamerový systém je pro nás skutečně nenahraditelným pomocníkem,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že k uvedenému počtu sto padesáti událostí je třeba připočítat ještě další desítky podnětů obsluhy kamerového systému, které městská policie prověřuje. „U mnoha se sice nakonec ukáže, že nešlo o protiprávní jednání, ale přesto je určitě lepší stokrát vyjet zbytečně, než nad zdánlivě banální událostí, která může nakonec vyústit ve spáchání trestného činu, mávnout rukou,“ zdůraznil Horák.

Městská policie v současné době provozuje třináct hlavních kamerových bodů, které sledují centrum města a městské části Podmokly, Staré Město a sídliště Boletice a několik kamer zaměřených na dětská hřiště. Jednoznačně nejvytíženější jsou kamerové body v centru města. „Každý z nich zaznamenal v průměru patnáct přestupků případně trestných činů, což je vzhledem k pohybu lidí v centru města logické. Na centrum města dohlíží denně pěší hlídka strážníků, která ale samozřejmě nemůže být v každou chvíli na každém místě a uhlídat vše. Kamerový systém nám tak umožňuje účinnost hlídkové služby zmnohonásobit,“ vysvětlil ředitel.

V letošním roce se město Děčín chystá počet kamer rozšířit. Primátor města Vladislav Raška uvedl, že město podalo na Ministerstvo vnitra ČR žádost o dotaci na pořízení dvou nových kamerových bodů. „Dotace nám byla Republikovým výborem pro prevenci kriminality schválena, přičemž samozřejmě budeme muset splnit ještě řadu podmínek ministerstva. Pokud vše půjde podle plánu, instalace nových kamer začne na konci letošního léta. Kamery budou sledovat část lokality Děčín VI, kde je zajištění nepřetržitého dohledu dle aktuálních statistik kriminality a přestupků momentálně nejpotřebnější,“ vysvětlil primátor Raška. Dodal, že kamerový systém prochází průběžnou modernizací již od roku 2008, kdy došlo ke kompletní obměně jádra systému kamerového systému a přenosových tras. „Rozvoj kamerového systému, který se za více než třináct let provozu v Děčíně velmi osvědčil, je dlouhodobou prioritou města,“ dodal primátor.