Ty se totiž začaly u památky objevovat ve velkém a kvůli hledání materiálu neváhali neukáznění návštěvníci rozebírat i kamenné cesty. Pro hmyz žijící pod kameny jejich přesunutí mohlo znamenat i záhubu. Komiks upozorňující na problém, který správa parku u mlýnu umístila, zabírá a věžičky se prozatím neobjevují.