Lidé mohou na ocenění nominovat spolek, kolektiv či jednotlivce, který se letos nebo za delší období významně zasloužil o rozvoj města, jeho propagaci nebo za významnou činnost nebo dílo v různých oblastech, které přineslo prospěch městu nebo jeho obyvatelům. V návrhu nesmí chybět identita nominovaného, odůvodnění, proč si cenu zaslouží, a informace o tom, kdo návrh předkládá. Návrh je možné zaslat na adresu městského úřadu, odevzdat na podatelně nebo poslat e-mailem na adresu posta@ceska-kamenice.cz. O ocenění na základě návrhů, které je možné podávat do 31. října, rozhodne zastupitelstvo České Kamenice. 

Vyšetření cév
Hrozí vám infarkt? Stáří cév vám změří i v lékárně v Děčíně