Na prostranství mezi bývalým kinem Kotva a stávající prodejnou Billa v sousedství děčínské Tyršovy ulice se nastěhovali stavbaři. K těm, kteří tam dokončují budování komerčního objektu soukromého investora, se v těchto dnech přidala stavební firma objednaná městem.

„V rámci chystaných rozsáhlejších úprav celého tamního prostoru došlo v místě, kde stával betonový květináč s hodinami, k zahájení prací na umístění podzemního kontejneru. Půjde o první speciální zařízení na sběr tříděného odpadu v našem městě,“ vysvětlil vedoucí odboru místního hospodářství a majetku města děčínského magistrátu Tomáš Martinček.

Třídit odpady mohou i turisté

Pohled na často přeplněné odpadkové koše, ve kterých se vrší prázdné plastové i skleněné nevratné lahve od nápojů, bývá zejména v letní sezóně běžným obrázkem. A to ve všech frekventovanějších částech Děčína. K takovým místům patří i prostranství v sousedství Tyršovy ulice.

„Právě díky instalaci podzemního kontejneru tam budou vytvořené podmínky k podstatnému zlepšení situace. V podzemí budou tříkubíkové sekce na papír a plasty a pro třídění skla bude kontejner rozdělený na dvě části o stejném obsahu patnáct set litrů pro vhazování bílého a barevného skla,“ vysvětlila mluvčí děčínského magistrátu Romana Silvarová. Nad každým kontejnerem bude nad terénem vyčnívat jakýsi tubus pro vhazování jednotlivých druhů separovaných odpadů. Kromě toho tam bude i zhruba šestisetlitrový podzemní kontejner na ukládání běžných odpadků. Ekologicky se tak v Děčíně mohou chovat i návštěvníci města. U těch stálých obyvatel se větší ohleduplnost k prostředí, ve kterém žijí, předpokládá.

Separace není levná

Budování potřebního technického zázemí pro to, aby se třídění odpadů stalo v Děčíně samozřejmostí, není zrovna levnou záležitostí. Kromě dřívějších výdajů na barevně odlišené separační nádoby bude muset město vynaložit další statisícové až milionové částky na pořízení nových podzemních kontejnerů.

„Na ten první městu devět set osmdesát tisíc korun darovala akciová společnost ČEPS. V podobných cenových relacích se budou pohybovat i další podzemní kontejnery, které chceme instalovat ve vytipovaných částech Děčína,“ dodal Tomáš Martinček. Už od léta je v děčínských technických službách uložena kontejnerová sestava s plánovaným umístěním u ZŠ Máchovo náměstí, v lokalitě na rohu ulic Chelčického a Jeronýmova. Další kontejnerová sestava se objeví na sídlišti v Březinách. Po vyhodnocení zkušeností a s ohledem na finanční možnosti města by se podobná zařízení měla objevovat i v dalších vytipovaných lokalitách. „Podzemní kontejnery se stávají ideálním řešením pro třídění odpadů stále více. Zejména pak v historických a centrálních částech měst umožňují udržovat pořádek. Dosavadní nadzemní kontejnerové nádoby na tříděný odpad v takových místech nepůsobí příliš estetickým dojmem. Proto se Děčín rozhodl pro nový systém ukládání odpadů,“ dodal šéf majetkového odboru města Tomáš Martinček.