Krátce poté, co město zveřejnilo informaci o kácení přibližně 25 vzrostlých lip, se ozvalo několik lidí, kteří s kácením nesouhlasili. „Čtyřicetiletá lipová alej není vyžilá, jak píší místní úředníci, je to víc jak 20 stromů, které kvetou, voní, stíní, tvoří zázemí ptákům a hmyzu a myslím, že by se spíš měli starat o to, aby tam ta alej prosperovala dalších 100 let,“ uvelda Lenka Burešová Rýdlová. Na sociálních sítích jí pak dalo zapravdu několik dalších lidí.

Hned v první den kácení přišli někteří přímo do Plzeňské ulice, aby vyjádřili svůj nesouhlas s vykácením lipové aleje. V tu dobu již dřevorubci měli pokácených několik prvních stromů. „Kvůli bezpečnosti, aby nedošlo ke zranění někoho, případně ještě k něčemu horšímu, museli kácení přerušit. Na místě zasahovala také městská policie, aby situaci uklidnila,“ přiblížil čtvrteční dění mluvčí městského úřadu Varnsdorf Tomáš Secký.

Podle města je ale kácení s ohledem na zajištění bezpečnosti na poměrně frekventované ulici nezbytné. „Jde o více než čtyřicet let staré stromy, které jsou vysázeny v těsné blízkosti chodníku a komunikace, kořeny stromů dokonce nadzvedávají chodník, vozovku a rozvrací obrubníky. Koruny navíc zasahují do průjezdového profilu hojně frekventované komunikace a kvůli napadení kořenových systémů hrozí jejich pád,“ přibližuje důvody kácení starosta Varnsdorfu Rolland Solloch. Vychází přitom z posudku dendrologa, který si město vyžádalo před podáním žádosti o pokácení stromů.

Někteří odpůrci kácení se obrátili také na inspekci životního prostředí, nelíbilo se ji, podle jejich názoru, kácení zdravých stromů. Navíc ve vegetačním období. Ve čtvrtek ráno proto dorazil inspektor z ústecké pobočky ČIŽP, aby se přímo na místě přesvědčil, jakým způsobem kácení probíhá a zde je v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí. Podle mluvčího městského úřadu Tomáše Seckého kácení nezastavil.

Inspekce životního prostředí na svém webu zveřejnila obecný postup při kácení stromů a vyjádřila se i k těžbě během vegetačního období. „Kácet v době vegetace není zakázáno, nicméně kácením stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem, například ochrana ptáků. Zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat,“ uvádí ČIŽP na svých internetových stránkách.

Aby zabránili dřevorubci možnému poškození plných hnízd, ještě před samotným prvním zaříznutím motorové pily každý strom při uvazování lan důkladně prohlédli.

Plzeňská ulice bez stromů natrvalo nezůstane. Povolení ke kácení dostalo město teprve ve chvíli, kdy mělo v ruce stavební povolení na rekonstrukci chodníků. Ty jsou výrazně poničené i vlivem v těsné blízkosti rostoucích stromů. Aby se podobným problémům v budoucnu zabránilo, bude nová alej vysázená ve větší vzdálenosti od chodníků i silnice.