Také podél silnic na Děčínsku by měly letos zmizet porosty, které ohrožují bezpečnost řidičů. Dřevorubci by ale v žádném případě neměli likvidovat celé aleje. Půjde vesměs o kácení suchých a přestárlých stromů a nebo těch, které zůstávají právě hrozbou pro samotné motoristy.

„Rozhodně nepočítáme s žádnými rozsáhlejšími těžebními zásahy. V regionu máme na starosti silniční síť o celkové dílce asi pět set kilometrů a plánujeme pokácení zhruba sedmdesáti stromů,“ uvedla vedoucí děčínského provozu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Ivana Pekařová. Připomněla, že odhadované počty se ještě mohou změnit. Zcela určitě ale v konečném účtování nepřibudou stovky padlých stromů.

„Z hlediska bezpečnosti motoristů nám nejvíce vadí porosty, které jsou mezi asfaltem a příkopem. Když při nějaké nehodě skončí auto ve vysoké rychlosti v silničním příkopu, následky pro řidiče a posádku nebývají v drtivé většině případů tak vážné, jako když narazí do stromu. Takový náraz bývá totiž zpravidla smrtící. Proto chceme zredukovat na minimum právě tyto překážky,“ vysvětlil požadavky na kácení některých nebezpečných dřevin podél komunikací šéf děčínské dopravní policie Martin Votrubec.

Za bezpečné provozní podmínky nesou zodpovědnost správci silnic. Dopravní policisté se na ně obracejí s podněty, v kterých místech je potřeba riziko těch zcela nejtragičtější následků případných nehod eliminovat právě pokácením nebezpečných stromů.

„Jsou to požadavky, které se snažíme zohledňovat a k odstranění některých takových překážek dojde právě z podnětu policie,“ poznamenala Ivana Pekařová.

Občas některé stromy musí ustoupit novým investičním záměrům. Bude to platit i na děčínském Starém Městě, kde si kácení dřevin vynucuje budování odbočovacímu pruhu na Chlum a rozšíření vozovky.

Záleží také na tom, jestli silničáři získají pro likvidaci stromů v požadovaném rozsahu potřebný souhlas obcí nebo příslušného orgánu ochrany životního prostředí. Vzhledem ke stavu dotčených stromů a rizikům, která pro bezpečnost silničního provozu představují, jde někdy o zbytečně zamítavá stanoviska. Jindy je přikývnutí úředníků zase tak benevolentní, že poskytuje prostor k dosti necitlivým zásahům.

„Myslím, že k takovým nenapravitelným škodám došlo právě před rokem při kácení dřevin u silnice mezi Děčínem a Českou Kamenicí. Na necitlivý zásah do porostů i několik desítek metrů vzdálených od komunikace nejprve doplatila samotná příroda a nakonec zcela po právu i mostecká společnost Joel. Česká inspekce životního prostředí jí za to vyměřila více než čtyřsettisícovou pokutu,“ připomněl pracovník děčínské správy Labských pískovců Lukáš Blažej. Právě ochránci přírody se obávají toho, aby se podobná provinění neopakovala.

„Když zakázku na zajištění těžebních prací získá firma, která možná nabídne zvládnutí prací nejlevněji, ale nemá s podobnými zásahy dost zkušeností, můžeme být svědky dalších podobných malérů,“ dodal Blažej.

K nejnebezpečnějším kvůli stromům rostoucím bezprostředně u silnice patří podle názoru dopravních policistů komunikace mezi Studánkou a Varnsdorfem.

„Dlouhodobá statistika tam vykazuje nejvíce dopravních nehod s následným úmrtím řidičů a v některých případech i dalších spolujezdců po nárazu do stromů. Proto opakovaně žádáme o pokácení těch nejrizikovějších. Některé už padly, ale jestli dojde na další, to vlastně ani nevíme. Naše doporučení nemají pro nikoho zavazující charakter. Jestli má navrch hledisko ochrany přírody před rizikem smrti, nic s tím nenaděláme. Bohužel,“ konstatoval Martin Votrubec.

Počtem stromů, které jsou stále smrtící hrozbou, nepatří mezi bezpečné ani silnice mezi Rumburkem a Šluknovem. Totéž se dá říci i o některých dalších komunikacích v severní části děčínského regionu, kde vozovky lemují křížky coby smutné symboly připomínající zbytečné ztráty lidských životů.