Brzké stmívání a pozdější ranní rozednívání je pro obyvatele mnohých vesnic a okrajových částí měst signálem, že budou ze svých domovů odcházet za tmy a stejně tak se i vracet. Veřejné osvětlení v místech, kde žijí, totiž chybí a nebo tam z nejrůznějších důvodů nesvítí.

„Bohužel, s tímhle údělem se už loni musela smířit celá naše vesnice. Obec se ponořila do tmy poté, kdy energetici marně vymáhali předchozí dluhy a úhradu dalších plateb. K tomu nedošlo a tak dodávky přerušili. Teď budeme svítit zřejmě jen na příchodu k autobusové zastávce u školy,“ připomněl dlouhodobější trable Josef Čech, místostarosta Dobrné. Tu v desetimilionovém dluhu utopil a do tmy ponořil bývalý starosta Martin Forró.

Děčín osvětlení modernizuje

Zatímco lidé v Dobrné by uvítali, kdyby se ve večerních a nočních hodinách svítilo alespoň na více místech, Děčín se pustil do modernizace stávajících sítí. Platí to především o Labském nábřeží, Červeném vrchu, oblasti Letné a některých dalších lokalitách, kde se už podařilo vyměnit osvětlení v delších úsecích a nebo tam ještě dochází k obnově jednotlivých lamp a stožárů.

„Údržba, rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení včetně výměny některých volných vedení za izolované vodiče si do konce letošního srpna vyžádala přes deset milionů korun. Vzhledem k tomu, že některé akce ale pokračují, tak se ty výdaje ještě zvýší,“ uvedla Renata Kuruczová z děčínského magistrátu. Připomněla, že řádově desítky tisíc korun i vyšší částky by město ušetřilo, pokud by v některých místech nemuselo docházet k opakovaným výměnám vandaly rozbitých svítidel či jinak poničených zdrojů osvětlení.

Do obnovy se pustil i Šluknov

Nemálo starostí s opakovanými poruchami stávající sítí veřejného osvětlení mají i v některých místních částech Šluknova. Největší proměny k lepšímu nastanou v Království, kde se město připojilo k investici nových rozvodů elektřiny společností ČEZ.

„Dohodli jsme se na souběhu prací a přínosem bude nové veřejné osvětlení. Jinak nějaké další rozsáhlejší rekonstrukce si v nejbližším období město nebude moci dovolit vzhledem k finanční náročnosti takových investic,“ vysvětlil šluknovský starosta Milan Kořínek.

Jen za spotřebu elektřiny ve stávající síti osvětlení platí šluknovská radnice každoročně více než tři miliony korun. „Ostatní výdaje plynou do dílčích oprav a údržby,“ dodal vedoucí odboru rozvoje města Martin Benda.

Osvětlení vede až ke hřišti

Až do letošního jara si na špatné osvětlení stěžovali obyvatelé Babětina, místní části Těchlovic.

„S tímhle restem se ale naše obec už vypořádala. Na stávající sloupy jsme nechali instalovat nové lampy,“ hlásila těchlovická starostka Jaroslava Hýlová. Připomněla, že díky nadačnímu penězům ze společnosti ČEZ se podařilo prodloužit stávající síť osvětlení až ke kabinám u sportovního areálu, takže ani tato část Těchlovic se už netopí ve tmě.

„Kromě toho jsme nechali letos udělat revizi celé sítě veřejného osvětlení, takže by mělo spolehlivě fungovat ve všech částech obce,“ dodala starostka.