Na stolech osmi institucí, včetně děčínského Deníku se objevily anonymní dopisy. Pisatel, který je dobře obeznámený s prostředím územního odboru Hasičského záchranného sboru v Děčíně poukazuje na to, že tamní ředitel Otakar Jirků zneužívá své moci. Dopisy ředitele přiměly k rázným kroků a další ještě chystá.

„Na pondělí jsem nechal svolat kontrolní den, pozval jsem zástupce magistrátu, aby se na vlastní oči přesvědčili, že se tu žádné nepravosti nekonají,“ zlobil se ředitel.

Anonym kritizuje ředitele

Anonym totiž tvrdil, na pozemcích hasičského záchranného sboru v Děčíně se staví hřiště bez potřebného povolení, a to přímo na příkaz ředitele Otakara Jirků. Kritizuje ho za to, že rozhazuje státní peníze. „Místo, aby technika, která byla určena na povodně, pomáhala při likvidaci jejich následků, je z rozmaru mocných zneužívána,“ píše anonym. Poukazuje i na to, že při budování hřiště došlo k nehodě techniky a uniklo z ní asi čtyři stovky litrů oleje do zeminy. Na příkaz zástupce ředitele pak bylo údajně vše zahrnuto, bez náležité likvidace.

Používání techniky Jirků vysvětlil jednoduše. „Tři dny po té, kdy byl na Děčínsku po povodni odvolaný stav nebezpečí, nám u našeho objektu technika pomáhala vyčistit a zplanýrovat pozemek.Uvažujeme, že se jednou stane hřištěm pro požární sporty. Zatím je ale všechno ve stadiu úvah. Nemáme nic, jak se říká, na papíře, a co je důležité, ani peníze. Nejsme přeci hloupí, víme, co takové přípravy obnášejí. Dělat něco načerno, není rozhodně náš způsob,“ konstatoval ředitel. Jeho zástupce Milan Madzák potvrdil, že na nákladním autě, které dorovnávalo terén, došlo k poruše hadice. Z té vyteklo část hydraulického o­leje.

„Okamžitě jsme pod stroj dali záchytnou vanou a místo ošetřili sorbetem. Zasaženou zeminu jsme odtěžili, odvezli do České Kamenice na zpevněnou plochu a druhý den na skládku Orlík,“ vyjmenoval postup zástupce ředitele a připustil, že udělal chybu, že si o tom nepořídil žádný písemný záznam.

Postup byl profesionální

Marcela Jakubíková z odboru životního prostředí, vodohospodářského úřadu děčínského magistrátu potvrdila, že postup hasičů byl profesionální a neshledala žádný problém.

„Podle vodního zákona se musí ohlásit únik nebezpečných látek pokud došlo k havárii, která by znečistila povrchové nebo podzemní vody. Toto není ten případ,“ posoudila věc úřednice. Také její kolegyně ze stavebního úřadu Irena Klepalová nevidí důvod, proč by měli hasiče za popisovanou událost sankcionovat. Navíc řekla, že úřad se anonymy nezabývá, ale v tomto případě udělal na žádost hasičů výjimku.

Za anonymem možná stojí personální změny

„My přeci ve své práci běžně zasahujeme u ekologických havárií. A tak víme dobře, jak se máme u mimořádných událostí chovat. Kontaminovanou zeminu v praxi samozřejmě odvážíme na skládku nebo likvidujeme prostřednictvím technických služeb. Ten důvod, který si pisatel k pomluvě našel, je jiný,“ je přesvědčený ředitel hasičů. Přiznal, že v organizaci v současné době probíhají různé personální změny, s nimiž se ne každý ztotožní. „Anonymy jsou pomluva a hanobení práce poctivých hasičů. Chci proto podat trestní oznámení,“ je Jirků rozhodnutý pro další krok.

NAĎA KOCÁBKOVÁ