Při stavbě hnízdní věže se v Českém Švýcarsku inspirovali u jiných podobných projektů, například z Německa. „Zatím je to jen experiment. Pokud by se i u nás osvědčil, bylo by jej možné rozšířit na další místa v Českém Švýcarsku,“ říká mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Nakolik bude úspěšný, se ukáže až příští rok. Letos je totiž už pozdě, aby se jiřičky v areálu správy parku v Jetřichovicích uhnízdily. Pro příští rok jim bude k dispozici dvacet betonových hnízd, která jsou vyprojektována tak, aby odpovídala skutečným jiřiččím hnízdům.

Přidělána jsou na desce, na jejíž každé straně je po pěti hnízdech a která je umístěna na kovové podpěře v několikametrové výšce. Hnízdní věž vyšla na více než sto tisíc korun a správa parku ji pořídila díky příspěvku od Nadace ČEZ.

Jiřička obecná byla dříve běžně k vidění. „V loňském roce byla ale vyhlášena ptákem roku, neboť začíná být ohrožená tím, že v krajině ubývá hnízdních příležitostí. Bohužel jsou časté i případy, kdy lidé hnízda jiřiček ze svých staveb odstraňují. Jednou z možností, jak tento trend zvrátit, je právě instalace hnízdních věží nebo již hotových hnízd tam, kde je to možné,“ vysvětluje Jakub Juda ze správy národního parku. Jeden takový případ nešetrného zacházení s ptačími hnízdy zacloumal českou veřejností minulý týden, kdy zedníci v Ústí nad Labem zazdili hnízda rorýsů.

Kromě jiřiček budou moci nová hnízda obsadit i jiné ptačí druhy. Vhodné by mohly být například pro rehka zahradního, drobného ptáka o něco menšího než vrabec. Vyhovovat by měla také vlaštovkám.

Pro správu národního parku to není první pomoc zvířatům, kterým se zmenšuje životní prostor a nemají kde vybudovat svůj zvířecí domov. Při Dni národních parků například nechala zavěsit několik budek pro netopýry. Ti totiž přes léto přežívají v dutých stromech, za ostěním starých domů či na jejich půdách. Postupem času ale podobných prostor ubývá. Staré stromy lesníci v lesích nechávají málokdy, půdy zabírají lidé vestavbami a i obložení domů se mění. „Netopýří budky jsou tak například na krmelcích nebo na stromech. Máme ji i přímo na sídle správy,“ dodává Salov.

Létajícím savcům by ale nová hnízda v hnízdní věži v Jetřichovicích mohla vyhovovat. Kromě netopýrů ochránci přírody chystají náhradní domov i pro skorce. Jejich budky je možné najít především na spodní hraně mostů, což jsou pro tohoto ptáka životně spjatého s vodovou ideální místa.