Cesta, která je dnes památkově chráněná, nad Jiřetínem vznikla v 18. století. Je druhou nejstarší ve Šluknovském výběžku, starší je pouze ta ve Šluknově. Přes Křížovou horu prochází každoročně zástupy turistů, kteří míří na Jedlovou.

Počátky poutního místa jsou spojeny s legendou o sedmi bratrech rodu Donthů z Jiřetína a zázračných uzdraveních, která se odehrála u dřevěného kříže po přímluvě Ježíše. V letech 1759 - 1764 bylo díky jiřetínskému faráři Gottfriedu Liessnerovi postaveno 11 rokokových zděných kapliček s reliéfními výjevy, kaple Povýšení sv. Kříže, kaple Božího hrobu a Getsemanská zahrada. Křížovou cestu posvětil 17. září 1764 františkánský kněz Leopold Schludenbach z Hejnic.

Před třemi lety získal Jiřetín ve spojitosti s Křížovou cestou ocenění Památka roku v kategorii drobných památek, kdy komise ocenila třicetiletou práci na obnově této sakrální památky.