Možná, že ten , kdo se do Jílového vrací vždy po delším čase, už za nějaké dva roky tamní Mírové náměstí nepozná. Má se totiž podstatně změnit. A to v rámci projektu revitalizace a regenerace městského centra. Nepůjde přitom o zrovna levnou investici.

„Podle stávajících odhadů si veškeré chystané úpravy vyžádají zhruba sedmdesát milionů korun. Většinu nákladů chceme uhradit z dotačních peněz a je samozřejmé, že se vlastními prostředky na plánovaných investicích musí spolupodílet i naše město,“ vysvětlil jílovský místostarosta Václav Zibner. Jílové přihlásilo svůj projekt do Regionálního operačního programu Severozápad. Jestli se svojí žádostí uspělo, to se Jílovští dozvědí během několika příštích týdnů.

„Pokud budeme úspěšní a dostaneme příslib dotace v požadované výši, pustíme se do zahájení veškerých prací co nejdříve. Nějaké zdržování si ani nemůžeme dovolit, protože doba realizace projektu byla stanovena na dva roky a tuto lhůtu bychom museli závazně dodržet. Takže termín skončení prací v závěru roku 2011 by byl nutností,“ dodal starosta Jílového Petr Schlösinger.

Pohled do projektové dokumentace napovídá, že se na jílovském náměstí prakticky změní všechno to, co zatím není jeho chloubou. Místo asfaltu bude centrální části města dominovat dlažba. Přibude malá i velká fontána, informační tabule a směrovky. Změní se také systém dopravy včetně vyhrazení míst pro parkování automobilů.

„I když v Jílovém už nějakou dobu nebydlím, stále se do tohoto svého města vracím k rodičům a dalším příbuzným. S tou plánovanou budoucí podobou náměstí jsme se seznámil na městských webových stránkách. Myslím, že to bude vítaná proměna,“ nechal se slyšet Petr Böhm, který žije v Ústí nad Labem.

Revitalizace a regenerace městského centra se bude týkat i venkovního areálu Jílovského zámku. I z tamních povrchů zmizí asfalt a nahradí ho dláždění. Dojde také k rozebrání a celkovému zrestaurování tamní kašny.

„Chceme, aby se vzhled zámeckého nádvoří vrátil do té podoby, jakou mělo přibližně ve třicátých letech minulého století,“ připomněl Václav Zibner.

Plánované proměny se budou týkat i zámeckého parku. Dojde tam k dokončené všech zahradnických úprav, které se budou týkat stromů, keřů i všech ploch zeleně. Změní se i vzhled hřiště pro veřejnost a procházky maminek s dětmi do parku se stanou v budoucnu lákavější, protože tamní dětský koutek bude nabízet nejmladším obyvatelům města řadu atrakcí a herních prvků.

„Mělo by dojít i k definitivním úpravám vodního režimu v parku, protože se zamokřováním tamních ploch míváme opakované problémy. Naposledy v loňském roce,“ připomněl starosta Petr Schlösinger.

V budoucnu by na upravené jílovské náměstí měla navázat výstavba na sousedním, zatím volném prostranství. Je to plocha, kterou město nabízí k využití nějaké developerské firmě nebo jinému investorovi.

„Tuhle výstavbu projekt, na který chceme získat evropské peníze, neřeší a řešit ani nebude. Město chce k vybudování nových objektů s desítkami především malometrážních bytovek a doplňkové komerční i jiné vybavenosti vytvořit vhodné podmínky, ale samo se finančně spolupodílet na těchto aktivitách nebude,“ vysvětlil jílovský místostarosta Václav Zibner.