Starý most zmizel na začátku července, po celé prázdniny pěším sloužila náhradní lávka, motoristé museli využít náhradní trasu a zajíždět až k papírnám.

„Původní most byl ve špatném stavu. Jeho nosníky byly prorezlé, takže hrozilo nebezpečí, že by se s ním mohlo něco stát, například při nějaké povodni, případně pokud by na most vjelo těžší vozidlo, což se stávalo  i přesto, že před mostem byly značky upravující nejvyšší možné zatížení," říká Gabriela Bertlová z jílovského odboru správy majetku města a životního prostředí.

Před samotnou stavbou nového mostu bylo nutné zkontrolovat stav nosných zdí a upravit okolí.

Nový mostek využijí nejen místní, ale také například popeláři nebo hasiči. Ti sice mohou využít most u jílovských papíren, ale u toho nikdo neví, kolik unese.

„To je mostek ještě předválečný a jeho nosnost neznáme. Pokud bychom se ji pokoušeli zjistit zkouškami, tak by se mohlo snadno stát, že jej poničíme," vysvětluje Bertlová.

Nový most v Jílovém

Na stavbě nového mostu se Jílovému podařilo díky výběrovému řízení ušetřit oproti projektu nemalé peníze. Původně měl totiž most vyjít na více než 1,1 milionu, vítězná firma si nakonec za jeho postavení řekla o přibližně 800 tisíc korun.

„Počítali jsme s tím, že v soutěži bude cena nižší. Ale nečekali jsme, že až o tolik. Díky tomu budeme moci ušetřené peníze použít na jiné investiční akce," uvedl starosta Jílového Miroslav Kalvas.

Nový mostek v Martiněvsi není jedinou investicí jílovské radnice do dopravní infrastruktury. Opravuje také několik ulic, které byly již ve velmi špatném stavu. Dostane se i na chodníky.