Takto se už podařila splnit téměř všechna registrovaná, některá ale na vyplnění stále čekají. Pan Robert by si přál invalidní vozík, aby nebyl odkázán jen na pomoc pečovatelek. Pan Luboš by pak rád elektrický vozík, protože svůj mechanický nedokáže sám ovládat. Oběma seniorům z Jiříkova – Filipova by tyto dárky umožnily svobodně se pohybovat.