Podle mluvčího územního rybářského svazu Jana Skalského je hlavním problémem, se kterým se setkávají prakticky po celý rok, nedostatečný průtok vody. Provozovatelé elektráren totiž zadrží nad jezem více vody, aby měli pohon pro turbíny. Místa pod jezem jsou pak mnohdy zcela suchá. „Obzvláště těžký dopad má nedostatečný průtok vody v době reprodukčních migrací ryb, jako například u stále ohroženějšího úhoře říčního, nebo v době rozmnožování cenných ryb, jako jsou parma, podoustev, ostroretka, jelci, pstruzi, bolen a další,“ vysvětluje Skalský.

Podle rybářů nejsou viníky jen provozovatelé vodních elektráren, ale vzhledem k jejich množství na relativně krátkém toku se problémy s nedostatkem vody kumulují. Rybáři společně s ochránci přírody proto celý tok Ploučnice od Děčína až do Starého Šachova pravidelně monitorují a případné porušování pravidel pro nakládání s pozemními vodami také dokumentují.

„Vodoprávní úřady nebo inspekce životního prostředí nekonají, a pokud ano, pokuty pro provozovatele MVE jsou tak nízké, že se jim naopak s ohledem na finanční prostředky za vyprodukovanou elektrickou energii dále vyplatí nastavená pravidla porušovat. Orgány státní správy jim mohou sice odebrat oprávnění pro nakládání s vodami, ale k tomuto kroku nesahají,“ vysvětluje mluvčí rybářů.

Deník oslovil děčínský magistrát, jehož vodoprávní úřad má na starosti také Ploučnici od Starého Šachova po Děčín. „Vodoprávní úřad v loňském roce prováděl tři kontroly MVE. Sankce udělena nebyla, neboť řízení bylo odloženo pro nedostatek důkazů,“ uvedl mluvčí magistrátu Luděk Stínil.

Na složitost prokazování případných přestupků upozorňuje také mluvčí České inspekce životního prostředí Jiří Ovečka. Inspekce si k ruce v minulých letech brala i Český hydrometeorologický ústav, který pro ČIŽP zajistil autorizované měření průtoku. Za nedodržení manipulačního řádu a minimálních průtoků loni udělila jednu pravomocnou pokutu. Tu dostal provozovatel malé vodní elektrárny ve Františkově nad Ploučnicí. „Za porušení vodního zákona v letních měsících uložila ČIŽP v roce 2020 pokutu ve výši 60 tisíc korun, která bez odvolání nabyla právní moci,“ řekl Ovečka. Elektrárna brala vodu z řeky, v níž v tu chvíli teklo necelého 2,8 kubíku vody za vteřinu. Odběry má přitom povolené při minimálním průtoku 4,5 metru krychlového za vteřinu.

Druhý případ, kterým se loni ČIŽP zabývala, se datuje již do roku 2019. Dosud ale nedospěl ke konečnému výroku, i proto, že po odvolání provozovatele byl případ více než deset měsíců na ministerstvu životního prostředí. „Letos je plánována kontrola vybrané MVE na řece Ploučnici v letních měsících spojená s místním šetřením podél toku a ověřením, zda jsou dodržovány minimální zůstatkové průtoky na vybraných MVE,“ doplnil Ovečka.