Zároveň ministerstvo životního prostředí oznámilo, že v nejbližší době začne posuzovat studii vlivu stavby vodního stupně na životní prostředí.

Se šokujícím číslem přišel podle serveru aktuálně.cz minulý týden na konferenci
k vodní dopravě ministr dopravy Dan Ťok.

Před dvaceti lety

Přípravy na stavbu vodního stupně začaly před více než dvaceti lety. Během příprav se na nátlak ekologických sdružení několikrát změnily jeho parametry, především výška vzdutí.

V plánech přibyla také vodní elektrárna, která by měla být schopna zásobovat ele-ktřinou velkou část Děčína. Nový plavební stupeň by měl stát přibližně pět miliard, další peníze navíc bude stát vodní elektrárna.

Velká část investovaných peněz skončila ve studiích vlivu stavby na životní prostředí. Jenže tu již dvakrát zamítlo ministerstvo životního prostředí.

Posouzení se blíží

Nyní putuje na ministerstvo životního prostředí již třetí verze. Podle ministra Richarda Brabce by mělo začít její posuzování na přelomu května a června.

Odborníka pro vypracování posudku EIA v přípravě děčínského jezu chce ministerstvo hledat v cizině.

Podle Brabce totiž nejsou 
v Česku s takto velkými infrastrukturními stavbami na vodních tocích zkušenosti. Ministr dodal, že by bylo dobré získat experta například 
z Německa, kde takováto díla vznikají.

Třetí kolo

Kladné stanovisko ministerstva životního prostředí pro stavbu děčínského plavebního stupně se Ředitelství vodních cest (ŘVC) snaží získat už potřetí.

Naposledy mu v polovině roku 2012 ministerstvo životního prostředí nařídilo do studie dodat variantu zvýšení hloubky v řece bez potřeby stavět jez. To Ředitelství vodních cest ale považuje za neuskutečnitelné.

Podle ministerstva dopravy je dostavba děčínského jezu podmínkou pro další stavební investice v tuzemské říční síti, která je kvůli nedostatečné hloubce v Labi odstřižená od mezistátní nákladní říční dopravy.

Vnitrostátní doprava se pak většinou nevyplácí ekonomicky.

Na vodní dopravě spojující Českou republiku s velkými námořními přístavy je přitom závislá řada firem. A to nejen na Děčínsku. Například strojírenská firma Chart Ferox
z Děčína využívá lodní dopravy k přepravě obřích zásobníků, které vyrábí. Ty největší pojmou až tisíc kubíků plynu 
a váží několik stovek tun. Takové obry není možné převážet po silnici, problematická je totiž především nosnost mostů.

Nemalé peníze by také mohly ušetřit firmy spadající pod Agrofert, které vozí stovky tisíc tun hnojiv a surovin na jejich výrobu. Právě ministři v barvách hnutí majitele Agrofertu a ministra financí Andreje Babiše mají do stavby nejvíce co mluvit. Jak ministr dopravy Dan Ťok, tak ministr životního prostředí Richard Brabec reprezentují ve vládě Babišovo hnutí ANO.

Ministerstva dopravy a životního prostředí se nyní snaží předejít situaci, kdy by dokumentace k děčínskému jezu musela být potřetí poslána k dopracování. Od začátku roku zasedá komise složená ze zástupců obou resortů, ti mají za úkol názory obou stran sjednotit ještě před tím, než ŘVC dokumentaci k posouzení vlivů stavby na životní prostředí předloží.

Výstavbu plavebního stupně v Děčíně považuje ministerstvo dopravy dlouhodobě za prioritu. Úřad si od toho slibuje zachování tuzemské lodní dopravy. Vodní cesta je nedobudovaná a současný stav, kdy je Labe po 175 dnů v roce nesplavné, prý na této řece neumožňuje efektivně podnikat. Proti výstavbě děčínského jezu protestují české i německé ekologické organizace a v minulosti i vláda spolkové země Sasko.

Výstavbu jezu na Labi pod Děčínem ohrožuje také možné zařazení Labského údolí do systému ochrany přírody Natura 2000.

Ochránci přírody z Agentury ochrany přírody požadují rozšíření evropsky významné lokality Labské údolí. Děčín ale s takovým rozšířením nesouhlasí, výrazně by to totiž zasáhlo do rozvoje města. Kromě jiného by s největší pravděpodobností znemožnilo výstavbu plavebního stupně na Labi – jezu.

Rozšíření evropsky významné lokality se připravuje již řadu let. Vyžaduje si ho to-tiž směrnice Evropské unie, 
a ochránci přírody tak o její rozšíření museli požádat.

„Bylo potřeba doplnit dva druhy modrásků a rozšířit území ochrany v rámci systému Natura 2000. Směrnice nařizuje určité kvóty a druhy, při kterých je nutné danou lokalitu rozšířit," vysvětluje zástupce vedoucího oddělení sledování stavu biodiverzity Jiří Bělohoubek ze Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.

Natura 2000 je soustava chráněných území, která vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.

ČÍSLO DNE: 800800 milionů korun již spolykaly přípravy jezu na Labi u Děčína. Přitom se ještě ani „nekoplo" do země. Jez v Děčíně, podobně jako dálniční přivaděč, provázejí dlouholeté spory.