Desítky let trvající práce na přípravě plavebního stupně Děčín, která stála už stovky milionů korun, pokročila do další fáze. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by příští rok měla být dokončená dokumentace pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Umožňuje to nový posudek Technologické agentury ČR, který tvrdí, že škody na životním prostředí, které stavbou jezu vzniknou, je možné kompenzovat. Podle Správy Národního parku České Švýcarsko je to ovšem nemožné.

Studii řešící možnost kompenzací škod nechala zpracovat prostřednictvím Technologické agentury ministerstva dopravy, životního prostředí a zemědělství. „Ta studie prokázala, že kompenzační opatření opravdu možná jsou. Budou tedy následovat další kroky v prověření možnosti vybudovat plavební stupeň Děčín, aby vodní cesta mohla sloužit bezpečněji a spolehlivěji,“ uvedl v Děčíně ministr dopravy Kupka.

Ředitelství vodních cest tak nyní bude pracovat na dokumentaci EIA, která by měla být hotová v průběhu příštího roku. Po jejím dokončení bude následovat projednávání všech podkladů, které může trvat i několik let. „Zmínit nyní, kolik by stála ta stavba, která zahrnuje i vodní elektrárnu, je předčasné,“ řekl Kupka. Doposud odhady počítají s částkou okolo pěti miliard. Je ale zřejmé, že konečný účet bude i kvůli rostoucím cenám ve stavebnictví výrazně vyšší.

Na silnicích druhých a třetích tříd na Litoměřicku se v poslední době objevily speciální bílé geodetické značky. Budou sloužit geodetům při mobilním mapování.
Záhadné bílé čtverce na silnicích jsou dílem geodetů. Pomohou při tvorbě mapy

Nová studie je v opozici s posudkem, který si před čtyřmi lety nechala zpracovat Správa Národního parku České Švýcarsko. Ta tehdy vycházela ze dvou expertních stanovisek a dalších čtyř stanovisek akademických a odborných institucí, které konstatovaly, že vzácné říční náplavy, který by stavba plavebního stupně zasáhla, není možné nijak kompenzovat.

„S řešeným projektem nejsme seznámeni. Pro nás se ale tím nic nemění. V celém procesu nezaznamenáváme žádný posun. Až se znovu rozběhne proces EIA, budeme se tím opět zabývat,“ reagoval mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Podle jeho slov má kompenzační opatření určovat ochrana přírody, jejím orgánem je v tomto případě právě správa národního parku. „Ochrana přírody pak ručí za to, že tato kompenzační opatření budou funkční,“ doplnil Salov.

Doktorandka Michaela Štěbetáková se věnuje významu plavebního stupně Děčín pro rozvoj turismu v regionu, podpořil ji kraj.
Jez u Děčína? Podél Labe pro něj nehorují, zjistila výzkumnice přes turismus

Splavností Labe se v posledních měsících zabývá také parlament. Po senátním projednávání dorazila do sněmovny ratifikace mezinárodní smlouvy s Německem, která se zabývá splavností řeky na území obou států. „Jde nám o to zajistit spolehlivé a perspektivní podmínky po celé vodní cestě. Parametry jsou součástí smlouvy, která je ratifikovaná,“ doplnil ministr dopravy Kupka. Podle této smlouvy má i německá strana udržovat vodní cestu ve splavném stavu, tedy alespoň s hladinou 140 centimetrů. V současné době přitom není v letních měsících výjimkou, že hladina Labe v Drážďanech klesá hluboko pod jeden metr.

O výstavbu plavebního stupně pod Děčínem se zasazují nejen rejdaři, ale také město Děčín. To chce těžit ze zklidnění toku Labe v centru města a využít jej v rámci turistického ruchu. Součástí stavby plavebního stupně by totiž měla být i mohutná investice do úpravy břehů ve středu Děčína. Proti stavbě se naopak staví ekologická sdružení, která argumentují tím, že dojde k nevratnému poškození unikátní části přírody. Stavba jezu totiž zasáhne do dvou evropsky významných lokalit – Porta Bohemica a Labské údolí.