„Zatím jsme tam instalovali výstražnou tabuli, že nedoporučujeme mostek kvůli havarijnímu stavu používat. V nejbližších dnech se rozhodne 
o tom, kdo lávku opraví. Zatím jsme oslovili dvě firmy," vysvětlil jetřichovický starosta Jaroslav Fišer.

Pavlínino údolí patří k nejnavštěvovanějším lokalitám Českého Švýcarska, proto chtějí jetřichovičtí stihnout opravu lávky nejdéle do začátku prázdnin.

„Uzavření mostku by totiž zkomplikovalo turistům život. To nechceme dopustit," zdůraznil starosta Fišer.

Obnova mostku si podle stávajících odhadů vyžádá šedesát až sedmdesát tisíc korun, náklady bude hradit ze svého rozpočtu obec.