S určitou pravděpodobností jím je firma, která opravovala železniční most v Ústí nad Labem. Není to ale jediná varianta, se kterou odborníci pracují.

Zdrojem polychlorovaných bifenylů (PCB) v dolním toku Labe byl zřejmě starý nátěr železničního mostu v krajské metropoli. Ke stejnému závěru dospěl i Zdravotní ústav. Zvýšený výskyt zaznamenalo letos na jaře Povodí Labe. PCB se objevily i na německé straně řeky. Používání látek je kvůli toxicitě celosvětově zakázáno od roku 2001.

Odborníci našli PBC v naplaveninách řeky Labe na několika místech letos v létě. Jedy nalezli lidé z Povodí Labe v usazeninách od Ústí nad Labem až po státní hranici.

Zvýšený obsah polychlorovaných bifenylů podle povodí zaznamenala i německá strana. Významný nárůst obsahu polychlorovaných bifenylů registrovalo Povodí Labe nejprve v sedimentových plaveninách odebíraných v Děčíně.

Během několika měsíců stoupla koncentrace jedovatých PCB na čtyřicetinásobek. Přesto ani tehdy nebylo příležitostné koupání v Labi nebezpečné. Většina jedů totiž byla v usazeninách, nikoli ve vodě. Podle Vacka může být zdrojem starý nátěr železničního mostu v Ústí nad Labem, který procházel opravami.

„Starý nátěr železničního mostu z 60. let minulého století skutečně obsahoval polychlorované bifenyly. Firma, která prováděla odstraňování starého nátěru, s tím logicky musela pracovat," popisuje situaci ředitel oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Jaroslav Vacek. Ke stejnému závěru se kloní i ředitel Zdravotního ústavu Pavel Bernáth.

„Určitě část té barvy, která je lehčí, byla odnesena větrem, nebo napadala do řeky a mohla způsobit tu kontaminaci," vysvětlil Bernáth.

Správu železniční dopravní cesty podle mluvčího Marka Illiaše o podezření nikdo oficiálně neinformoval. „Nemáme k dispozici ani jeden ze zmiňovaných posudků či zpráv. V okolí řeky je vybudováno mnoho chemických závodů, spojovat tedy naší společnost s možnou kontaminací řeky je velmi zavádějící," řekl Illiaš. Inspekce životního prostředí už zahájila řízení s firmou, která na nátěrech mostu pracovala.

„Se subjektem, který prováděl odstraňování nátěru, v současné době vedeme správní řízení o uložení pokuty za nedovolené nakládání s látkami škodlivými vodám," dodal Vacek.

I to SŽDC odmítá. „Podle informací od zhotovitele stavby společnosti Strabag není pravdivé ani tvrzení, že by s touto společností bylo zahájeno správní řízení," doplnil Illiaš.

Odborníci pracují ale i s dalšími možnými zdroji znečištění Labe. Mohly jimi být i staré ekologické zátěže. Polychlorované bifenyly se mohou ukládat v tělech živočichů a mohou je obsahovat i ryby.

Inspektoři životního prostředí odebrali v rámci šetření šest vzorků sedimentů z Labe, tři vzorky sedimentů z Bíliny v Ústí nad Labem a také pět vzorků kalů z vytipovaných čistíren odpadních vod v aglomeraci Ústí nad Labem.

Polychlorované bifenyly se v minulosti používaly jako náplně do transformátorů a elektrických kondenzátorů, jako hydraulické kapaliny a jako změkčovadla. V ČSSR byla výroba zakázána už v roce 1981.