V boletickém komunitním centru pro mládež Kamarád se v pátek uskutečnila schůzka zástupců měst a městských policií, které jsou zapojeny v programu prevence kriminality a extremismu Úsvit, s představiteli Ministerstva vnitra České republiky. Na jednání byli přizváni i pracovníci příslušných úřadů práce. Cílem jednání bylo najít cestu k zachování programu Úsvit, přičemž v centru pozornosti byla zejména část, která se týká asistentů prevence kriminality. „Jsou to právě úřady práce, které by nám mohly být nápomocny při udržení pracovních míst pro asistenty prevence kriminality v případě, že ministerstvo vnitra by se rozhodlo nadále tato pracovní místa finančně nepodporovat,“ řekl ředitel městské policie Děčín Marcel Horák.