Na neprůhledná výběrová řízení, v nichž je už předen určen vítěz, si stěžuje vedení českolipské Komunikační agentury studio Rema93. Studio se přihlásilo do výběrových řízení na zhotovení knih a brožur v Rumburku a v Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. V ani jednom však neuspělo. „Nejsem přesvědčen o tom, že souboje byly skutečně čestné a křišťálově průhledné. V hodnotících komisích chyběli nezávislí odborníci, kteří by dali celému výběru objektivní pohled na věc a tím pádem punc korektnosti,“ uvedl kreativní ředitel společnosti Rema 93 Ivan Bílek.

Tomu se ovšem vedení města Rumburk brání. „Odborník v komisi zasedal, byl jím zástupce ředitele rumburské Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Ivo Šabata,“ řekl rumburský místostarosta Darek Šváb. Dodal, že při výběrovém řízení muselo město dodržovat přísná kritéria Evropské unie. „Peníze na výtisky máme z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, ten nám nyní potvrdil, že naše rozhodnutí bylo správné a bezchybné,“ doplnil Šváb.

Když do Remy 93 z Rumburka přišla dvě dvoustránková rozhodnutí, v nichž bylo jen pořadí uchazečů, požádalo vedení firmy o opis zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. „Odmítli nám ho předložit. Až když jsme v dalším dopise upozornili, že jeho odmítnutí je v rozporu se zákonem, protokoly o hodnocení nabídek nám poslali,“ uvedl Bílek.

Darek Šváb přiznal, že v tomto případě došlo k chybě v komunikaci mezi radnicí a pracovníky Regionu Severozápad. „Firmě Rema 93 jsme se omluvili a požadované dokumenty jsem jim zaslali,“ ukončil Šváb.

Agentura Studio Rema 93 sice nabídla nejnižší cenu a získala v tomto hodnocení plný počet bodů, ale hodnotící komise neposuzovala pouze cenu, ale také obsahovou stránku publikací. „Hodnotit kreativitu je obtížné, právě proto si myslím, že v komisi byl měl být nezávislý odborník, který bude mít nad celou věcí nadhled. Nezaujatý člověk má na věc jiný názor, než ten, kdo je do věci zasvěcen. V hodnocení kreativity jsme neuspěli,“ vysvětlil kreativní ředitel Bílek.

close zoom_in Do výběrového řízení na soubor třinácti různých druhů tiskovin pozval agenturu Studio Rema 93 sám zadavatel, a to Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko. „V první fázi jsme vůbec nevěděli, vzhledem k ustálenému okruhu stálých partnerů zadavatele, zda má smysl se zúčastnit. Nakonec jsme napnuli všechny síly, jako jediní jsme se spojili s autory doporučenými zadavatelem a vše co nejlépe připravili,“ zavzpomínal Bílek. Nabídka Remy 93 byla opět nejlevnější, a to o 182 330 korun nižší než nabídka vítěze.

I v tomto souboji opět rozhodovala kreativita a obsahová stránka brožur. „Z jednostránkového rozhodnutí jsme se ale dozvěděli jen to, že vyhrála obchodní firma z Prahy. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek jsme nedostali, mohli jsme si ji přijet osobně přečíst až na základě našeho vyžádání a předem dohodnutého termínu návštěvy,“ pokračoval Bílek. Ze zprávy se dozvěděl, že vítězem je účelové sdružení firem. „Je mi divné, že v tomto sdružení figuruje i bývalý ředitel Národní parku České Švýcarsko Zdeněk Patzelt. Jen tak mimochodem účelově založené sdružení nedodrželo ani zadávací kriteria,“ rozčiloval se Bílek. V zadávací dokumentaci byl požadován název knihy „České Švýcarsko – krajina inspirace“, vítězové svou publikaci nazvali „České Švýcarsko – Krajina tajemství“.

Výběrové řízení
Všichni zadavatelé výběrové řízení se přísně se drželi ustanovení zákona o veřejných zakázkách a koordinací celého procesu pověřili právní specialisty. Zákon nijak nestanoví povinnost účasti nezávislého odborníka v hodnotící komisi, tato praxe u obdobných zakázek není standardní.

Ředitel Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Marek Mráz si myslí, že společnost Rema 93 vytváří mediální tlak na zadavatele projektů. „Bohužel jsme svědky velmi nemravného postupu, kdy nekvalitní společnost, jež nebyla vybrána ve výběrovém řízení, činí mediální tlak na zadavatele s cílem jej zastrašit a přinutit k tomu, aby byla příště vybrána. Obdobný postup nezažíváme se Společností Rema ´93 poprvé, již v květnu 2006 nás důrazně atakovala poté, co její amatérský návrh nebyl vybrán. O práci této „agentury“ si může každý udělat obrázek sám. Naprosto nepovedený tisk, jehož reklamaci nám tato společnost odmítla uznat. Skutečnost, že nebyla v poslední době vybrána na sobě zcela nezávislými zadavateli, a to námi, městy Rumburk a Liberec svědčí o shodnosti názoru na nekvalitní práci této společnosti,“ uvedl Mráz.

Společnost Rema 93 není podle Mráze schopna rozlišit mezi názvem konkrétní publikace „České Švýcarsko – krajina inspirace“ ,jež byl popsán v zadávací dokumentaci a širším marketingovým sloganem „České Švýcarsko – krajina tajemství“, který již od roku 2005 české Švýcarsko používá pro destinační marketing. „Vítěz výběrového řízení byl svým soutěžním návrhem publikací „ České Švýcarsko – krajina inspirace“ a „České Švýcarsko pro rodiny s dětmi“ nejblíže tomuto dlouhodobému sloganu a hodnotící komise jej po právu vybrala,“ ukončil Mráz.