V pololetí roku 2011 žilo na severu Čech 836 183 lidí, od té doby jejich počet vytrvale klesá. Na úbytku obyvatel se podílelo to, že počet zemřelých 
v pololetí přesáhl počet narozených dětí. Narodilo se celkem 4 043 dětí, zemřelo 4 733 osob. Přirozený přírůstek ze sedmi okresů zaznamenalo pouze Ústecko.

K poklesu množství obyvatel kraje přispělo také, že se 
z Ústeckého kraje vystěhovalo o 179 lidí více, než kolik se jich do regionu v daném období přistěhovalo. Nejvíce lidí odešlo z Děčínska a Mostecka. Naopak na Litoměřicko přišlo o 180 lidí více než jich z regionu odešlo. V okrese je dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v rámci Ústeckého kraje.

Přírůstek stěhováním zaznamenalo také Teplicko. Do lázeňského města a jeho okolí přišlo 1139 osob, 1016 se jich odstěhovalo.

Nejpočetnějším okresem je Děčínsko, kde žilo v pololetí 131 459 osob. Na druhém konci žebříčku zůstává Lounsko
s 86 296 lidmi.

Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se v Ústeckém kraji zvýšil podíl narozených mimo manželství. Meziročně se snížil počet potratů i rozvodů, v obou případech jsou čísla nejnižší od roku 2000.

Ze srovnání Ústeckého kraje s ostatními regiony vyplývá, že na severu Čech je nejvyšší podíl živě narozených dětí mimo manželství a nejvyšší potratovost.
Třetí nejnižší je v regionu porodnost a třetí nejvyšší úmrtnost.

V Ústeckém kraji je také nejméně sňatků v přepočtu na obyvatele.