Dvě hrobky, každou za zhruba padesát tisíc korun, nabízí město Děčín lidem. Jsou z těch, o které se nikdo nestará a o které se nikdo nepřihlásil ani přes výzvy radnice.

„Lidé si ale musí uvědomit, že oněch padesát tisíc korun za hrobku nebude jediný náklad, který musí uhradit. Další náklady jsou například na to, že hrob se musí otevřít a ostatky, které v něm leží, přemístit jinam,“ upozornila Dana Machtová z děčínského magistrátu, jež má správu pohřebišť na starosti. Jedna z nabízených hrobek už prý svého nového zájemce má.

Město Děčín vlastníky hrobů vyzývá několikrát do roka k vyklizení zanedbaných míst. „Zpravidla se jedná o hroby, ke kterým vypršela nájemní smlouva, případně o hroby zemřelých, jejichž rodina se o hrobová místa nestará nebo ztratila na město Děčín vazbu,“ vysvětlila Barbora Vechová z kanceláře děčínského primátora.

Rok čekají

Na každé hrobové místo musí podle zákona existovat smlouva. V případě, že úředníci trvalý pobyt nájemce neznají, zveřejní veřejnou výzvu, ve které vyzve nájemce k uzavření smlouvy. Na to, zda se někdo ozve, čekají úředníci rok. Ani poté však nemohou opuštěné pohřebiště zlikvidovat. Zveřejní další výzvu a další rok čekají, zda se někdo nepřihlásí o náhrobek či jiné vybavení pohřebního místa. „Pokud se tak nestane, stává se náhrobek majetkem obce,“ upřesnila Machtová. Doplnila, že pak mohou hrobové zařízení zlikvidovat. Pokud se na místě nachází urny, uloží se do společného hrobu a místo lze opětovně pronajmout. Nelze tak ale postupovat v případě hrobů, protože ostatky zde musí zůstat po tlecí dobu. „Ta bývá zpravidla desetiletá, na pohřebišti na Folknářích je ale čtyřicet let,“ upřesnila Machatá. Výzvy se seznamem hrobových míst, ze kterých je třeba hrobová zařízení včetně uren odstranit nebo se k nim přihlásit, jsou k dispozici na www.mmdecin.cz. Soupis zatím obsahuje na dvě stě hrobů. V současné době je aktuální výzva pro pohřebiště Škrabky.

Některé opuštěné náhrobky nesou německá, jiné česká jména. „S největší pravděpodobností patří hrobky bývalým obyvatelům Děčína, kteří odsud odešli nebo byli odsunuti a už se nikdy nevrátili,“ vysvětlil ředitel děčínského muzea Milan Rosenkranc.

Dodal, že další hroby mohou být těch, kteří neměli žádné příbuzné, nebo se o hroby starat nechtějí. Město mapuje staré, opuštěné hroby už od roku 2006. Kromě čísel hrobů a nápisů na náhrobcích vycházelo při jejich inventarizaci i z dochovaných karet k jednotlivým hrobům, ze kterých bylo většinou možné určit jména zemřelých a jména původních nájemců.

Veřejné výzvy

„Informace v kartách už samozřejmě po letech nebyly aktuální, ale někde jsme znali jména právních nástupců nájemců, včetně adresy. Oslovili jsme je, vysvětlili jim, jaké jsou kroky dle zákona o pohřebnictví, a ve většině těchto případů s nimi uzavřeli smlouvy o nájmu hrobového místa. V opačném případě, kde jsme neměli žádné kontakty, jsme postupovali právě přes veřejné výzvy,“ popsala Machtová. I přes relativně velké procento úspěšnosti těchto kroků existují stále hroby, k nimž se nikdo nehlásí. Některé jsou v tak špatném stavu, že zřícením ohrožovaly zdraví či majetek jiných nájemců. Ty město na své náklady odstranilo. Ostatní ve spolupráci s archivem úředníci zkontrolovali, aby bylo zřejmé, která hrobová místa jsou dále použitelná. Některé hrobky může město nabídnout, jiné, jež mají architektonickou nebo historickou hodnotu, si nechá.