V září loňského roku se sloučily dvě speciální školy, které v Děčíně dosud fungovaly. V rámci sloučení se podařilo založit nové speciálně pedagogické centrum pro děti s handicapem. Začalo poskytovat své služby od letošního ledna.

„Krátce po jeho založení, jsme s centrem navázali kontakt. Chceme totiž, aby děti, které od nás odcházejí do školy, byly na školní docházku připravené. A v tom nám centrum velmi pomáhá,“ pochvaluje si Hana Zajíčková z mateřské školy Kaštánek v České Kamenici. Dodala, že učitelky i rodiče s pracovníky centra často konzultují starosti, které s dětmi mají. Zejména rodiče oceňují, že mají v blízkosti odbornou pomoc a mají o služby centra zájem.

„Snažíme se o velmi individuální přístup ke každému, kdo k nám přijde. Je pro nás důležité, aby děti a rodiče pochopili, že být naším klientem, není nějaké stigma, ale naopak. Každému, kdo přijde, pomůžeme minimálně radou,“ přiblížila cíle centra speciální pedagožka Ladislava Laušmanová. Podotkla, že je krásné, když se k nim děti, které někde potkají, hlásí.

Roman Stružinský, ředitel speciální školy v Děčíně a vedoucí centra, si myslí, že zařízení tohoto typu v Děčíně a okolí citelně chybělo: „Nejbližší speciálně pedagogické centrum je v Rumburku. Pro děti, které naši pomoc potřebují, je důležité, abychom byli blízko, v jejich dosahu.“

Centrum totiž neposkytuje pomoc pouze ve své budově, ale jeho zaměstnanci pravidelně zajíždí do základních a mateřských škol v okolí, aby mohli probrat problémy dětí přímo na místě.

„Staráme se také o vzdělání klientů, kteří nemohou docházet do centra ze zdravotních důvodů. Jezdíme za nimi k nim domů,“ řekla psycholožka Monika Zemanová, která kvůli tomu, aby mohla pomáhat dětem, ukončila předčasně svou mateřskou dovolenou.

„Základní cíl, který jsme si v centru stanovili, je integrace dětí se vzdělávacími problémy do běžných škol. Máme k tomu velmi zkušené lidi. Sestavením týmu jsme strávili hodně času. Ale podařilo se nám zaměstnat kvalitní odborníky, od sociální pracovnice po psycholožku,“ upozornil Roman Stružinský.

Na závěr dodal, že zájemci o radu nebo pomoc, se mohou na centrum obrátit prostřednictvím školy, kam jejich dítě chodí, nebo sami. Centrum poskytuje všem své služby zdarma.