Lužická nemocnice nyní spadá pod Krajskou majetkovou, pod křídla zdravotnického holdingu přejde od začátku července. Podle generálního ředitele KZ Petra Malého k tomu vedly ekonomické důvody.

"Například výkonová úhrada bude srovnána s Masarykovou nemocnicí. Tím se ekonomika Lužické nemocnice výrazně změní," vysvětlil zastupitelům Malým. Dalším důvodem pro začlenění pod největší nemocnici v kraji byla snadnější dostupnost akreditací ve čtyřech základních oborech. Tedy v chirurgii, interně, pediatrii a gynekologii.

"Třetím důvodem, tím nejpodstatnějším, je, že nám toto spojení umožní lépe zabezpečit personální zabezpečení nemocnice v Rumburku. Což bylo v minulosti, a vlastně i přítomnosti, velkým oříškem," dodal Malý.