Zoufalé volání o pomoc se ozývá z malé sportovní lodi, kterou nečekaně zachvátily plameny. Muž se vydal na projížďku po Labi, kousek za českými hranicemi v německém Bad Schandau ale technická závada způsobila požár. Ten byl tak rozsáhlý, že muži nezbylo nic jiného, než z lodi vyskočit. Na pomoc mu přispěchala společná česko – německá hlídka poříční policie.

Přesně takto vypadalo slavnostní zahájení další projektu, na němž se budou podílet čeští a němečtí poříční policisté. „Obsahem projektu je i pořízení nového společného člunu, ten by měl sloužit hlavně v extrémních podmínkách. Současná společná hlídková loď Europa je totiž omezena plavebními podmínkami na Labi,“ vysvětlil vedoucí poříční policie Dušan Güttner. Hlídková loď Europa byla představena na Labi ve Hřensku už v prosinci 2007 před vstupem ČR do Schengenského prostoru. Nové plavidlo by pak mělo zvládat jak nízkou, tak vysokou hladinu Labe.

Na pořízení další hlídkové lodi i fungování společných hlídek se německým policistům podařilo získat peníze z fondů Evropské unie.

Děčín - Bad Schandau

Společné česko – německé hlídky, které střeží Labe od Děčína po Bad Schandau, se za tři roky fungování osvědčily. „Úkolem policistů není pouze kontrolovat plavidla, ale zaměřují se i na kontrolu břehů. Europa je vybavená tak, aby policisté mohli prověřit, jak totožnost lidí, tak původ lodí i aut,“ uvedl Oldřich Zeman z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.

Součástí projektu je i jazykové vzdělávání policistů z obou zemí. „Jazykovou bariéru se nám postupně daří odbourávat, ale určitě jsem rád za to, že mám možnost své znalosti němčiny zdokonalit během intenzivních jazykových kurzů,“ řekl jeden z členů poříční policie Hynek Kmoch. Policisté jazykové bariéry odbourávají ale i při společných námětových cvičeních a sportovních kláních.

Bariéry

Jazyková bariéra však není jediným úskalím, které musí společné hlídky řešit. „Problém byl i trochu s právní legislativou. Na naší straně hranice platí jiné zákony než na německé a opačně. I tento problém jsem postupem času odbourali. Nyní jsou hlídky pro obě strany jen přínosem,“ ukončil Güttner.

Nová loď by se na Labi mohla objevit v září až říjnu příštího roku.