Vnímám svůj nízký věk. Snažím se na to reagovat tak, že nejsem člověk, který si nenechá poradit a sám ví všechno nejlépe. Takže naslouchám a snažím se s občany komunikovat. S vyloženě negativní reakcí jsem se nesetkal,“ říká starosta České Kamenice Jan Papajanovský.

Před rokem jste byl zvolen do funkce starosty. Jaký to byl rok?
Náročný. To je asi první slovo, které bych použil. Začali jsme řešit spoustu věcí, rozjeli jsme spoustu projektů a stavebních akcí. Dělali jsme některé změny na úřadě. Toto všechno zvládnout bylo náročné. Rozhodně jsme neměli 100 dní hájení, kdy bychom nic nedělali nebo se zaučovali. Začali jsme opravdu od prvního dne.

Zaskočilo vás něco? Bylo něco v horším stavu, než jste čekali?
Byly věci v horším stavu, než jsme čekali. Naopak ale řada věcí fungovala velmi dobře, lépe než jsme si mysleli. Není to tak,že bychom na každém rohu museli hasit nějaký problém. Zarazily nás některé věci z pohledu plánování, protože město dlouhodobě neplánovalo a chyběl strategický investiční plán. Takže jsme jej museli dát dohromady a teď v prosinci jej bude schvalovat zastupitelstvo. Dříve se vše řešilo ad hoc a hasily se problémy teprve ve chvíli, kdy se objevily. Takže pokud byl někde most ve špatném stavu, tak se opravil. Pak se zjistilo, že další je ve špatném stavu a zase se opravil. Úplně chyběla systémová údržba. To platí nejen pro mosty, ale i pro školy nebo silnice. Vzhledem k tomu, jak dlouho trvá než se udělá projekt, seženou se všechna povolení, udělá se výběrové řízení, tak je to nezbytné.

Ještě něco vás zaskočilo?
Druhou věcí, kterou jsme museli řešit, byly výdaje města, protože neuvěřitelným způsobem narostly provozní výdaje města, na čemž se z velké části podílel stát ve formě růstu platů. Což bylo samozřejmě kryté růstem daňových příjmů. Přestože byl enormní, tak jen tak tak pokrýval nárůst provozních výdajů. Takže město za tu dobu z pohledu investic vůbec nezbohatlo. Takže při sestavování rozpočtu pro příští rok jsme museli výrazně přitáhnou brzdu a růst výdajů zpomalit.

Jak vás přijali zaměstnanci na úřadu?
Myslím, že vše jde bez problémů. Neshodli jsme se na řízení města a úřadu s předcházejícím panem tajemníkem, se kterým jsme se rozloučili. Ale ne ve zlém. Vytvořili jsme nový odbor, který má na starosti investice, rozvoj a životní prostředí. Pro tento odbor bylo potřeba udělat výběrové řízení a obsadit jej. Jinak zásadní problém jsme tu neměli a chtěl bych zaměstnancům za jejich práci poděkovat, protože řada z nich dělá dobře.

Za ten rok jste zvládli udělat řadu rozvojových akcí. Máte městského architekta, což u měst velikosti Kamenice není běžné, máte za sebou architektonickou soutěž na kino. Máte na to nějaké odezvy?
Odezvy jsou pozitivní ve smyslu, že se v Kamenici dějí věci, které jsou zajímavé. Architekt měl na starosti třeba ještě soutěž na komunitní dům pro seniory. Někteří lidé na to reagují negativně, protože podle jejich názoru za to vyhazujeme peníze. My jsme po našich předchůdcích ale zdědili rekonstrukci bývalé spořitelny za 20 milionů, kde se na přípravě extrémně šetřilo. A ukázalo se to následně na obrovském množství víceprací, nedokonalostech dispozičního řešení.

Krampusáci pouštěli v Děčíně hrůzu.
FOTO, VIDEO: Krampusáci pouštěli v Děčíně hrůzu. Strašit přijeli až z Rakouska

Jak jste za rok na tom s plněním programu?
Měli jsme celkem sto bodů. Zhruba třicet věcí je hotová, dalších 60 je rozjetých a zbytek jsme ještě z kapacitních důvodů nerozjeli. Jsou věci, které jsme za ten rok nemohli stihnout, především stavebního charakteru nebo územní plán. Co se nám, myslím, podařilo naplnit bezezbytku jsou záležitosti týkající se otevřenosti. Máme víc zastupitelstev, začal lépe fungovat městský facebook, změnili jsme městské noviny, pořádáme diskuze ke každému důležitému tématu. Daří se nám nastartovat rozvoj kultury a cestovního ruchu.

Jak daleko je to s územním plánem?
To je zrovna jedna z věcí, která mne zarazila. V minulém volebním období jsme jako opozice dostávali pořád informace, že územní plán bude. Když jsme přebírali funkce, tak nám bylo řečeno, že jeho dokončení je otázka půl roku. Samozřejmě to tak není. Nyní se na tom velmi intenzivně pracuje. Máme za sebou veřejné projednání upraveného návrhu, což je finální fáze. Na základě toho vzniklo několik připomínek, které musíme zapracovat. Pak proběhne ještě jedno veřejné projednání a teprve poté jej budou schvalovat zastupitelé. Konkrétní termín ale nechci slibovat, protože slibů už bylo hodně.

Jak vás vnímají lidé ve městě?
To se musíte zeptat jich. Vnímám svůj nízký věk. Snažím se na to reagovat tak, že nejsem člověk, který si nenechá poradit a sám ví všechno nejlépe. Takže naslouchám a snažím se s občany komunikovat. S vyloženě negativní reakcí jsem se nesetkal.

Během uplynulého roku jste zvedli nájemné v městských bytech, což vyvolalo velmi bouřlivou reakci. Pustili byste se do zvedání nájmů znovu, když víte, jaká byla reakce?
Rozhodně. My jsme v tu chvíli neměli jinou možnost. Máme zákonnou povinnost se starat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře. A jestliže se ze znaleckého posudku dozvíme, že průměrné nájemné v Kamenici je 77 korun za metr čtvereční, tak pak město nemůže nabízet za jinou cenu než za 77 korun za metr čtvereční. Nájemníky ale možná více trápí to, v jakém stavu ty byty jsou. Chceme, aby všechny městské byty byly v dobrém stavu, proto do nich všechny peníze vybrané na nájemném budeme investovat. Začala oprava tří bytových domů za asi 12 milionů korun, příští rok budeme opravovat další dva bytové domy za pět milionů. Takže těch peněz tam poteče spousta.

Netopýr jižní je jedním ze dvou nově objevených druhů v Českém Švýcarsku.
Ve skalách Labských pískovců našli nové netopýry. Rozpětí mají skoro půl metru

Čekají vás další nepopulární rozhodnutí třeba v podobě zvýšení poplatku za svoz odpadu?
Odpad dotujeme, jako všechny obce. Celkem za jeho svoz včetně sběrného dvora platíme osm milionů, z toho jde 4,5 milionu z městského rozpočtu a zbytek platí obyvatelé. Nejdříve chceme ale systém svozu zefektivnit. Od příštího roku zavedeme popelnice na tříděný odpad ke každému domu. Spolu s tím zvažujeme další úsporné kroky, třeba snížení frekvence svozu. To by nám mohlo ušetřit značné prostředky. A uvidíme, zda bude pro stabilizaci systému nutné mírně zvýšit poplatek.

Mluvil jste o řadě budoucích investic. Z čeho je budete financovat?
Třeba komunitní dům pro seniory bychom rádi financovali z dotace. Na řadu projektů se snažíme získávat evropské dotace. Třeba na základní škole budeme dělat nový výtah, vybudujeme tam multimediální učebnu fyziky, to je v součtu asi šest milionů korun. Další dotaci jsme získali na obnovu chodníku za asi jeden milion korun, budeme opravovat z dotace také přechod. Na řadu dalších věcí máme o dotace požádáno. Z městského rozpočtu tolik akcí samozřejmě není možné zafinancovat, takže je potřeba shánět externí zdroje.

Jaké další velké akce vás čekají příští rok?
Město konečně začne opravovat Smetanovu ulici, kde nás značně zbrzdili vodaři. Budeme ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic opravovat chodníky podél průtahové silnice městem I/13, kterou budou v téměř celém městě frézovat. A my skoro všude opravíme chodníky. Budeme pokračovat v přípravě dalších investic, jako jsou energetické úspory. Na základní škole budeme žádat o dotaci na výměnu všech oken, zateplování a výměnu kotelen. Dohromady by tato investice měla dosáhnout přibližně 30 milionů.

Jan Papapjanovský
• Jan Papajanovský (24) po loňských komunálních volbách se stal nejmladším starostou většího města v České republice.
• Za rok se mu spolu s kolegy z vedení města podařilo změnit řadu věcí především v chodu městského úřadu. Získali městského architekta, mají za sebou první úspěšnou architektonickou soutěž.
• Řadu lidi si nahněvali, když výrazně zvedli nájemné v městských bytech.