Zelené lodičky pohupující se na hladině, jako by jen čekaly na příchod prvních návštěvníků. Opodál stojící srub, před ním místa se staženými slunečníky. Divoké soutěsky se požár téměř nedotkl, oheň nepoškodil ani lodě, ani zázemí, ani infrastrukturu.

Podle informací Deníku je ale zcela odlišná situace v Edmundově soutěsce, tedy té, která je blíže Hřensku. V té je zcela neprůjezdná plavební dráha, která je plná popadaných ohořelých stromů, podobně je na tom také přibližně dvoukilometrová cesta k dolní nástupní stanici, na které jsou navíc ještě i spadlé kameny.

Požárem zasažené části Českého Švýcarska se začínají zelenat.
Spálené České Švýcarsko se začíná zelenat, stačil drobný déšť

Přestože je Hřensko v současné době zcela uzavřené a nikdo do něj nesmí, najdou se turisté, kteří tento zákaz poruší. O víkendu například zadrželi trojici z Markvartic, která si vyšla na výlet k Pravčické bráně. Později v televizi jeden z trojice tvrdil, že nevěděli, že nějaký požár je. Podobné porušení zákazu v soutěskách by dotyčné přitom mohlo přímo ohrozit na životě. Stromy i kameny z až stometrových svahů totiž stále padají.