Miroslav Samler (ODS) – Jsem bohužel přesvědčen o tom, že i kdyby pan ministr ukázal souhlasně na kteroukoliv z možných variant, tak v horizontu 6-ti - 7-mi let by se auta inadále valila Teplickou ulicí. Když jsem začal číst stanovisko pana ministra, tak jsem měl docela dobrý pocit (osobně bych se radši přikláněl k „Chrochvické“ variantě), že krom broučků zajímají pana ministra také lidé. To vše až do okamžiku, kdy zazněla jeho výhrada k „pouhým 10-ti“ km této varianty a nutnosti dále jednat s ŘSD. A to je přesně moment, od kterého pana ministra přestávám chápat. Nechce se mi totiž věřit, že si pan ministr neuvědomuje, že tímto krokem odsuzuje Děčín k dalším dvaceti letům ježdění variantou, kterou jeho ministerstvo označilo jako ze všech hledisek naprosto nejhorší!

Vlastimil Pažourek (Volba pro město) – Mimochodem v podobně špatné situaci jsou i obyvatelé na Kamenické ulici. Z pozice města moc možností pomoci není a ani nebude. Jen velmi obtížně můžeme omezovat tranzitní nákladní dopravu. Určitě bychom měli zachovat a vylepšovat standart městské hromadné dopravy a tím i snižovat potřebu dopravy osobními auty. V trase na Libouchec by bylo vhodné uvažovat i nad cyklostezkou, k svedení cyklistů z hlavní trasy. Za situace, kdy se přivaděč na tělese dráhy stavět nebude, by bylo z dopravního hlediska i užitečné dopravu po železnici obnovit. Vhodné by bylo přemýšlet i nad dobudováním alternativních tras v daném směru pro místní lidi s omezením tranzitní nákladní dopravy.

Jaroslav Foldyna (ČSSD) – Eventualita nevýstavby přivaděče nepřipadá v úvahu. V případě zásadních komplikací bych uvítal vytvoření jakého si krizového „štábu“ parlamentních i mimoparlamentních stran a iniciativ, k prosazení řešení a to je jen jediné: PŘIVADĚČ.

Ivan Vepřek (ODS) – Veškeré obchvaty, tunely nové mosty a nová řešení o kterých se někdy mluví si při přípravě a realizaci vyžádají desítky let do realizace. Proto jsou to řešení jen papírová nebo demagogická. Je třeba udělat něco realizovatelného hned a další kroky případně později.

Jiří Šťastný (ODS) - Stanovisko MŽP je součástí komplexu vyjádření, je jedním z pohledů na záměr. Má vést k tomu, aby rozhodnutí o realizaci vedlo k obecně prospěšnému řešení. Můj odhad je, že takovým obecně žádoucím řešením pro město je rychlá výstavba, která bude řešit problém města DC. To konec konců potvrzuje i EIA a vyjádření MŽP by neměla být příliš vzdálena jejímu obsahu. Pak totiž nepůsobí celý proces dost důvěryhodně.