* Volby ve všech zemích EU: 23. - 26. května 2019. Poslední volební místnosti se uzavřou v Itálii v neděli ve 22.00 hodin, teprve poté se začnou sčítat hlasy ve všech 28 zemích EU.

* Volby v Česku: 24. května (14.00 – 22.00 hodin) a 25. května (8.00 – 14.00 hodin)

* Kdo volí: Občan ČR nebo jakéhokoli státu EU, který nejpozději ve druhý den voleb dosáhl 18 let věku a je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna 2019) a je zapsán v seznamu voličů.

* Kdo může být zvolen: Občan ČR nebo jakéhokoli státu EU, který nejpozději ve druhý den voleb dosáhl 21 let věku a ke druhému dni voleb je nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

* Volební lístky: Každý oprávněný volič je dostane do poštovní schránky v místě trvalého bydliště nejpozději tři dny před volbami. Budou také k dispozici ve volebních místnostech. Jednotlivá politická uskupení mají vlastní lístek s registračním číslem a jmény kandidátů.

* Voličské průkazy: Pokud nebudete v termínu voleb v místě bydliště, můžete volit s průkazem, pokud jste o jeho vydání požádali příslušný obecní úřad s úředně ověřeným podpisem písemně nejpozději sedm dní před zahájením voleb. Osobní žádost je možné podat v nejtěsnějším termínu před volbami. Stačí, pokud se na obecní úřad občan dostaví dva dny před začátkem voleb.

* Češi v zahraničí: České zástupce v EP mohou vybírat i lidé žijící v zahraničí. Nemohou ale odvolit na zastupitelském úřadě, jako tomu je například při volbě prezidenta, nebo do Poslanecké sněmovny, na volby je nutné přijet do Česka. Jako občané EU ovšem mohou volit kandidáty unijní země EU, v níž se nacházejí, a to podle tamních pravidel.

* Způsob voleb: Při volbách do EP je jediný volební obvod, kterým je celá Česká republika. Vybírat můžete z kandidátek 39 politických stran. Úspěšná bude ta, která překročí hranici pěti procent.

* Preferenční hlasy: Každý volič může zakroužkovat dva kandidáty, kterým chce dát preferenční hlas. Pokud přesáhnou pět procent celkového zisku pro danou stranu, dotyčný se dostává na první místo. Jestli volič zaškrtne víc než dva oblíbence, jeho preferenční hlasy jsou neplatné

* Finance: Pokud strana získá jedno procento všech odevzdaných hlasů, dostane ze státního rozpočtu 30 korun za každý hlas.

Volíme EvropuZdroj: Deník