Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko se totiž podařilo získat z dotací 1,8 milionu eur, tedy necelých padesát milionů korun na marketingové akce.

„Všechny materiály spojené s tím projektem budou mít na obou stranách hranice stejnou grafickou podobu. Pro návštěvníky tak nebude těžké si spojit regiony na obou stranách hranice do jednoho," říká Dana Štefáčková z obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.

Součástí projektu bude například online reklama, kampaně s venkovní reklamou nebo velké množství letáků. Venkovní reklama by měla být umístěná především v krajských městech.

Na nádražích by měly být umístěné informační tabule a například do vlaků mířících do Děčína od Prahy budou umístěny reklamní vitríny lákající na návštěvu skal v Českém Švýcarsku.

„Rádi bychom propagovali také Křinickou cyklostezku, která je prozatím trochu mimo hlavní zájem domácích i zahraničních turistů," dodává Dana Štefáčková.

Součástí projektu je také vydání dvou brožur s tipy na výlety, každá pro jeden břeh Labe.

Tento projekt je jedním z posledních, kdy je možné z evropských fondů získat tak velké finance na podporu cestovního ruchu v jednotlivých regionech. Oproti předchozím obdobím totiž Evropská unie podporu cestovního ruchu postupně utlumuje.

„Díky dotačním prostředkům budeme moci realizovat aktivity, které by pro nás jinak zůstaly nedostupné," říká poslanec Spolkového sněmu a předseda Svazu cestovního ruchu Saského Švýcarska Klaus Brähmig.

Na německé straně se pak zaměří na marketingové kampaně v největších městech Německa.

Pro obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko znamená úspěch v žádosti 
o dotaci také nemalé problémy.
Každoročně musí sehnat přibližně tři čtvrtě milionu korun, který pokryje povinnou patnáctiprocentní spoluúčast.

Peníze plánuje z příspěvků členů destinační agentury České Švýcarsko, tedy většinou měst a obcí.

Bude také muset připravit výběrová řízení na dodavatele.

Destinační agentura České středohoří chce peníze investovat do rozvoje Labské cyklostezky.

„Velice rádi využijeme zkušenosti německé strany, kde se podařilo tuto stezku etablovat jako jednu z nejoblíbenějších dálkových tras," uvedl Jan Szánto z agentury. Cyklisté se dočkají nových odpočívadel a ukazatelů a uskuteční se také reklamní kampaň.

Jednou ze 45 zastávek na trase oblíbené stezky podél Labe jsou Lovosice na Litoměřicku.

„Ze zahraničních turistů Lovosice nejčastěji navštěvují Němci, ale přijely třeba dvě Italky, které přilákalo České středohoří na cyklistické výlety," uvedla Pavla Pošvová, pracovnice lovosického informačního střediska.