V seriálu Jak jsme žili v Československu zveřejňujeme archivní snímky z obcí Děčínska (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 1992. 

V pátečním tištěném Děčínském deníku najdete informace a historické fotografie z Kytlic a jejich okolí.

Nejstarší částí dnešních Kytlic byl Falknov, původní ves, u níž se nacházela stará skelná huť. Traduje se, že existovala již v době předhusitské.

Bezpečně písemně doložena byla až v 16. století a patřila k dominiu rodu Ronovců, posléze Berků z Dubé. Zpočátku nebyla nijak veliká a její růst souvisel jako v řadě okolních obcí se sklářstvím, s jehož stopami se může návštěvník Kytlic potkat dodnes. Ve druhé polovině 18. století řešil majitel hutě Jan Josef Kittel jak naložit z rozsáhlými pozemky. A tak vznikla ves s názvem Kittelwitz, až později se ujalo Kittlitz. Její prvními obyvateli se stali lidé z Falknova a rostla tak rychle, že velmi brzy byla větší než mateřská ves.

Na přelomu předminulého a minulého století žilo v Kytlicích více než tisíc lidí. Většina z nich musela po druhé světové válce svou ves opustit a s tím i zanikla sklářská tradice. Dnes žije v Kytlicích necelých 500 obyvatel.

Největšího úspěchu v novodobé historii dosáhly Kytlice letos, kdy se staly Vesnicí roku Ústeckého kraje a postoupily tak na celostátní finále. Krajské ocenění si převezmou v pátek 17. srpna na hřišti u Zlatokopa, kde začíná slavnostní program ve 14 hodin. Na samotné předání ocenění dojde v 15.30 hodin.

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z těchto let? Pošlete nám je na decinsky@denik.cz.