Tisíce pneumatik, hromady komunálního odpadu. Tak vypadá bývalý průmyslový areál v Krásné Lípě. Jeho majitel ale tvrdí, že on za černou skládkou není. Mohou za ni podle jeho názoru obyvatelé města a jeho okolí. Údajně kvůli nedostatečné komunikaci města s jeho obyvateli o správném nakládání
s odpadem.

Podle majitele si na pozemcích v jeho areálu udělali lidé divokou skládku, využívají podle něj toho, že má areál zpevněný povrch a není problém do něj zajet.

„Místní obyvatelé vozí odpad na toto místo zřejmě proto, že nevědí, že by jej mohli odvézt do sběrného dvora. Starosta Krásné Lípy zřejmě nekomunikuje s obyvateli na toto téma, které ho delší dobu asi nezajímá," tvrdí majitel areálu Emil Bušek s tím, že město nejspíše ani nepožádalo o spolupráci policii, která by mohla případné původce černé skládky zadržet a tím odradit jiné.

S tím ale kategoricky nesouhlasí starosta Krásné Lípy.

„Pravidelně se umisťujeme ve Skleněné popelnici na předních místech, na prvním či druhém místě. Takže lidé rozhodně vědí o možnostech, jak nakládat s odpady a jak je třídit," tvrdí starosta Zbyněk Linhart.

Jablkem sváru jsou v Krásné Lípě v současné době tisíce pneumatik, které se v bývalém agrochemickém podniku objevily.

O velkém problému, který nyní trápí Krásnou Lípu, Deník informoval na počátku dubna. Podle Buška je ale větším problémem než pneumatiky komunální odpad.

„Komunální odpad, který jsem jako majitel nechal odvézt na skládku, byl na třinácti nákladních autech," tvrdí a dodává, že pneumatiky zlikvidovat nemohl. Ty se totiž musí likvidovat jiným způsobem.

Kvůli nákladnosti na jejich přepravu se rozhodl, že na místě vybuduje linku na jejich drcení. Drť ze starých pneumatik je totiž pak možné dále využít.

„Za tím účelem jsem nechal vypracovat jednoduchý projekt pro stavební řízení s příslušným stavebním úřadem 
i útvarem životního prostředí, o čemž jsem nejprve jednal na Městském úřadu v Krásné Lípě. Podobně jsem se před rokem na místním stavebním úřadu radil o likvidaci komunálního odpadu," popisuje postup majitel bývalého agrochemického podniku.

Krásnolipská radnice se snaží kvůli černé skládce Emila Buška dlouhodobě dohnat. Dokonce mu poslala dva dopisy.

V prvním dopisu úřad majitele vyzval, aby skládku zlikvidoval nejpozději do 20. listopadu 2013 a zabránil jejímu rozrůstání. Ve druhém měl pak lhůtu do 11. dubna 2014. Ale ani o jedné lhůtě se díky nepřevzetí dopisů na své pražské adrese zřejmě nedozvěděl.

„Zřejmě si (starosta – pozn. red.) nevšiml změny právních předpisů, podle kterých se zásilka uplynutím lhůty považuje za doručenou a pošta ji jednoduše vloží do schránky, 
a ne, že ji vrátí doručiteli. Na poště v Praze, kde bydlím, mě znají, protože dostávám 
i úřední poštu odpovídající mému povolání," oponuje Emil Bušek.

Spor o využití poměrně velkého areálu v Krásné Lípě tak zřejmě v nejbližší době nenajde řešení.

Město se přitom již dlouhé roky snaží o nějaké smysluplné využití areálu bývalého agrochemického podniku. Za poslední roky existovalo několik projektů, ale ani jeden
z nich nebyl uveden v život.

„Já jsem s panem Buškem několik let nemluvil. Ale cokoliv smysluplného se bude 
v tomto areálu dít, to přivítáme," oponuje starosta Zbyněk Linhart.

Město ale nechce vstupovat do budoucnosti areálu jen 
v rámci správních řízení, například územního nebo stavebního. Drží si proto dva malé pozemky uvnitř areálu. Budoucí investor tak bude muset komunikovat s městem jako se spolumajitelem.

„Pokud najdeme někoho, kdo bude mít zajímavý 
a smysluplný projekt, tak se 
s ním rádi dohodneme. Buď mu naše pozemky prodáme, případně převedeme," dodává starosta.