Pro investice do oprav silnic se vyslovila polovina oslovených lidí. Kraje převzaly silnice II. a III. třídy podle hejtmanky Jany Vaňhové (ČSSD) v dezolátním stavu a postupně se snaží o jejich opravy, a to i pomocí financí z evropských fondů. "V roce 2012 plánuje kraj dát 530 milionů korun na opravy a investice v oblasti dopravní infrastruktury," uvedla Vaňhová. Zdůraznila, že kraj tlačí na stát, aby co nejrychleji dokončil dálnici D8, která je zásadní stavbou i pro příliv nových zahraničních investorů.

Na chybějící úsek dálnice, která spojuje Prahu, Ústí nad Labem a Drážďany, přes České středohoří, má už Ředitelství silnic a dálnic stavební povolení. Ještě ale není platné, stavaři musejí čekat na případné odvolání odpůrců. Úsek měří necelých 13 kilometrů.

Největší investiční akcí kraje v příštím roce bude oprava silnice mezi Podbořany a Petrohradem na Lounsku. Bude stát zhruba 225 milionů korun, z toho podíl kraje bude činit 17 milionů korun, zbylou částku uhradí kraj z evropských fondů. Kraj bude také pokračovat v budování cyklostezky Labská stezka, náklady na investici jsou 152 milionů korun, podíl kraje činí 15 milionů korun, zbylou část opět bude činit příspěvek z evropských fondů.

Celkem 43 procent dotázaných obyvatel si přeje, aby se kraj věnoval shánění nových investorů a podpoře podnikání. Ústecký kraj je nezaměstnaností nejvíce postižený region v zemi. Míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 12 procent, práci hledá přes 54.000 lidí.

Za první pololetí letošního roku agentura CzechInvest získala pro kraj šest nových investic v celkovém objemu 2,6 miliardy korun, což zařadilo region na druhé místo po Královéhradeckém kraji. Díky novým investicím vznikne na severu Čech 722 nových pracovních míst.
Důraz na životní prostředí a ochranu přírody označilo za prioritu v průzkumu 34 procent dotázaných. O něco menší důležitost obyvatelé přikládají investicím do školství (29 procent) a sportu či kultury (21 procent). Na opačném konci žebříčku je zvýšení počtu návštěvníků kraje a hromadná doprava, které by měly dostat další peníze jen podle desetiny dotázaných, a památková péče, kterou preferuje jen jeden z dvaceti respondentů.

Výzkum ukázal, že mezi obyvateli okresů jsou jen malé rozdíly v názoru na prioritní investice. Zatímco všichni podporují opravy silnic, nejvíce Ústečané, pro obyvatele Děčínska, Chomutovska a Mostecka je také velmi důležité přilákání investorů a podpora podnikání. Lidé z Teplic a Mostu ve zvýšené míře oproti jiným zdůrazňují investice do životního prostředí a ochrany přírody.

Výzkum provedla společnost STEM/MARK prostřednictvím telefonického dotazování v druhé polovině listopadu na vzorku 1004 obyvatel Ústeckého kraje starších 18 let.