Protahující netěsnící okna, odpadávající barva z fasády, téměř historické výtahy. To vše by již mělo být na děčínské interně příští rok minulostí. Krajská zdravotní, pod kterou děčínská nemocnice spadá, totiž chystá její velkou rekonstrukci.

Okny táhne zima

Stav budovy interny, kde sídlí také dětské a neurologické oddělení, je pod dlouhodobou kritikou pacientů. Především pak rodičů, kteří musí být 
v nemocnici se svými malými dětmi.

„Konečně. Už je to potřeba, byla jsem s dítětem na dětském a v pokojích tak táhne, že i mně tam byla zima," napsala ve facebookové anketě Děčínského deníku Klára Brejšková.

Mnohdy je nutné okna utěsnit ručníky, případně dekou, aby jimi zvenku neprotahovala zima.

O mnoho lepší situace není ani v dalších patrech, kde jsou interní oddělení.

„Když jsem chtěl zavřít okno, nešlo to. Koukaly z něj vytažené šrouby," popsal jeden 
z pacientů s tím, že šrouby musel sám zašroubovat.
To by se ale mělo již poměrně brzy změnit. Krajská zdravotní totiž připravuje velkou rekonstrukci nejmladšího pavilonu nemocnice. Ten byl postaven na přelomu 80. a 90. let minulého století.

Velká rekonstrukce

„Součástí rekonstrukce bude zateplení fasád a střechy budovy, výměna oken a dveří, výměna vnitřních rozvodů, rekonstrukce sociálního zařízení, výměna výtahů a rekonstrukce tepelného výměníku," vyjmenovává mluvčí Krajské zdravotní Jiří Vondra.

Přestože se bude jednat 
o poměrně rozsáhlou opravu, plánuje ji Krajská zdravotní provést během plného provozu všech oddělení. Neměla by se tak dotknout pacientů, kteří využívají na třech lůžkových odděleních celkem 175 lůžek.

„Před zahájením výstavby bude vypracován podrobný harmonogram prací a plán organizace výstavby za účelem minimalizace omezení provozu. Tedy postup obdobný u podobných realizací, například rekonstrukce stravovacího provozu, celková rekonstrukce pavilonů mostecké nemocnice," popisuje Jiří Vondra.

Na kolik by rekonstrukce interny měla přesně vyjít, není zatím jasné. Nejprve je totiž nutné nechat vypracovat projektovou dokumentaci stavby, pak bude výše nákladů jasná.

Náklady na rozsáhlou opravu se ale budou pohybovat minimálně v desítkách milionů korun. Stejně jako je to u jiných podobných oprav.
Během letošního roku plánuje Krajská zdravotní nechat vyhlásit zadávací řízení na dodavatele projektové dokumentace. Následně bude možné vyhlásit tendr na dodavatele samotné rekonstrukce.

„Vlastní práce jsou plánovány na rok 2016. S ohledem na režim tak zvané nadlimitní zakázky se při její přípravě a realizaci samozřejmě pohybujeme v intencích a odpovídajících lhůtách zákona o zadávání veřejných zakázek," dodává Vondra.

Budova interny, která je nejvýraznější z celého nemocničního areálu a je viditelná z velké části Děčína, je pozůstatkem plánované přestavby děčínské nemocnice. Kvůli kapacitním nedostatkům byla postavena na přelomu 70. a 80. let budova, ve které je dnes oddělení ARO.

V polovině 80. let pak bylo rozhodnuto o výstavbě komplexu nových budov, které měly nahradit desítky let staré pavilony. Po změně financování zdravotnictví po roce 1989 ale nakonec zůstalo jen u první etapy výstavby, kterou byla právě budova interny.