V cukrárně

Nově vzniklé středisko v Jiřetíně pod Jedlovou prozatím funguje v provizorních prostorách v bývalé cukrárně na kraji obce. Slavnostního otevření se zúčastnil také varnsdorfský kanovník Alexej Baláž, jiřetínský místostarosta Pavel Zoser nebo starosta nedalekého Varnsdorfu Martin Louka.

V bývalé cukrárně by ale Schrödingerův institut neměl zůstat dlouho. V budoucnosti by se mělo středisko přestěhovat do jiřetínské fary.

Nové středisko nabídne zoo kroužek s králíky, pískomily, křečkem, želvou a šváby, bubínkování a hru na didgeridoo, výuku cizích jazyků, kroužky vaření, výtvarných dovedností a doučování, napínavé výlety za dobrodružstvím, pěšky i na kolech nebo příměstské a výjezdové tábory.

„Schrödingerův institut má v současnosti své aktivity téměř po celém Šluknovském výběžku, ale jeho jižní část jsme neměli pokrytou dostatečně," uvedla Gabriela Doušová, která je v současnosti pověřena řízením institutu.

„Proto jsme se rozhodli zřídit pro Tolštejnské panství další středisko, které by bylo charakterem své práce a svými aktivitami podobné hlavnímu středisku institutu v Jiříkově na klášteře sv. Karla Boromejského," dodala Doušová.

„Při hledání vhodných prostor, kde bychom se mohli usadit, nám velmi pomohl správce jiřetínské farnosti, varnsdorfský kanovník Alexej Baláž, který nám pronajal budovu jiřetínské fary. Bohužel, není zde ani topení, ani sociální zařízení, a budova potřebuje rekonstrukci, a tak nám do té doby nabídl provizorní útočiště v bývalé cukrárně starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser. A my tak mohli zahájit činnost téměř okamžitě," uvedla Gabriela Doušová.

Středisko úzce spolupracuje s Cyklistickou akademií Schrödingerova institutu, což by mělo vést k rozvoji cyklistického sportu v oblasti, spolupracuje ale se základními školami v okolí a s Azylovým domem pro matky s dětmi sv. Máří Magdaleny.

Institut plánuje vybudování střediska také ve Varnsdorfu u ghetta na Kovářské ulici. Kvůli výraznému zhoršení bezpečnostní situace ale prozatím od tohoto kroku ustoupil a hledá vhodné prostory. Takovým místem by mohl být například nedaleký Velveta klub.

Od roku 2012

Schrödingerův institut vznikl v roce 2012 ve Šluknovském výběžku jako reakce na zvýšené společenské napětí po sociálních nepokojích v závěru roku 2011. Jeho cílem je snaha o nastolení změn a zlepšení společenského klimatu ve výběžku, ale také práce s dětmi 
a mládeží. Snahou je nabídnout jim smysluplné využívání volného času, přivést je 
ke sportu a k pohybu, či je 
vést ke zdravému životnímu stylu.