Ze dvou set šestatřiceti kontrol, které inspektoři uskutečnili na území Libereckého a Ústeckého kraje, zjistili pochybení u sto osmadvaceti z nich.

„Prováděnými kontrolami jsme zjistili, že v prodejní nabídce se s velkou četností objevují hračky s nedostačujícím značením, kdy chybí stručný popis nebezpečí, věková kategorie pro kterou je uvedená hračka určená, identifikační údaje o výrobci a dovozci, popřípadě návod na použití a podobně," informovala Renata Linhartová, ředitelka inspektorátu ČOI Ústeckého a Libereckého kraje.

Inspektoři spolupracovali na mnoha kontrolách i s Českým telekomunikačním úřadem. Ve spolupráci s ním pak zjistili, že ve velké míře se na trhu objevují i dálkově ovládané hračky, které pracují na nepovolené frekvenci.

„Vzhledem k tomu, že na trhu se objevuje nepřeberné množství hraček od mnoha dovozců a výrobců, je potřebné v jejich kontrolách i nadále pokračovat," dodala Linhartová.

Zjištěné nedostatky

Co se nedostatků, které inspektoři odhalili, týče, tak v kategorii kontrolovaných hraček určených dětem do tří let se nejčastěji jednalo o porušení zákona o ochraně spotřebitele. Celkem se s tím setkali hned u pětapadesáti kontrol. V šestadvaceti případech se jednalo o špatné či chybějící údaje v dokladu o zakoupeném výrobku a dále u dvanácti kontrol prodejci chybovali v seznamování zákazníků s cenou zboží.

U nabízených hraček pro děti staršího věku, přesněji v rozmezí od tří do čtrnácti let, zjistili pracovníci ČOI fakt, že prodejci nejvíce porušovali zákon o technických požadavcích na prodávané zboží. Jednalo se celkem o sto třicet zjištění. U čtyřiaosmdesáti případů pak figurovalo porušení zákona o ochraně spotřebitele, kdy prodejci měli jako v předešlé kategorii různé nedostatky v dokladech o zakoupeném zboží a také v seznamování klientů o cenách.

Důkladné kontroly

Návštěvě inspektorů neunikli v loňském roce prodejci z celé republiky. Ti, co měli vše v pořádku, se ničeho bát nemuseli. Na druhou stranu ti, u kterých inspektoři odhalili různé závady, dostali pokutu. U závažných zjištění pak inspektoři zakázali další prodej nebezpečných hraček. Velkou pozornost při kontrolách věnovali i koloběžkám a dalším podobným výrobkům s vysokou míra rizika, a také hračkám určeným právě zvlášť zranitelným uživatelům, tedy dětem do tří let, u kterých se setkávali s obcházením zákonů či prodejem anonymního zboží bez povinných informací o bezpečném užívání či bez posouzení výrobku v souladu se s bezpečnostními standardy. Podle ČOI by takové hračky spotřebitelé kupovat neměli. Mohou totiž pro děti představovat vážné riziko poškození jejich zdraví, a to jak vzhledem k použitému materiálu, způsobu zpracování, konstrukčním vadám, ale i obsahu nebezpečných látek.