Ani lidé se zdravotním postižením se proto nemusejí spokojit s doživotní ústavní péčí, která i při nejlepší vůli provozovatelů a personálu své klienty spíše zneschopňuje. Sociální služba Podpora samostatného bydlení je zodpovědná možnost pro lidi, kteří potřebují na začátku samostatného hospodaření více pomoci. Potom už si na samostatný život zvyknou.

„Díky službě Podpora samostatného bydlení žije v našem městě samostatně již několik desítek lidí, kteří by jinak zůstali závislí na ústavní péči,“ říká Radka Partajová, vedoucí sociálních služeb Jurty.

Profesionální sociální pracovníci poskytují těmto lidem podporu a asistenci. Rozhodování o nakupování, úklidu, jednání na úřadech, hospodaření s penězi je ovšem v rukou uživatele služby. Překonáváním překážek získává člověk sebedůvěru, která mu pomáhá jeho schopnosti dál rozvíjet.

Jedním z příkladů je třeba Petra z Děčína. Té se každodenní ústavní péče příliš nelíbila, budoucí byt si proto ve spolupráci s terénními sociálními pracovníky sama vybrala. Teď už žije sama v bytě téměř rok – a vede si nadmíru zdatně.

„Té proměně jsem se nestačila divit. Měla jasný cíl a překonávala sama sebe. Byt si udržuje v pořádku a vymýšlí nové plány, na které se i já moc těším. Mám ze změny radost a jsem přirozeně ráda, že jsem mohla sledovat tak přímou cestu k samostatnému bydlení. Přeji všem lidem se zdravotním postižením, aby své schopnosti objevovali a rozvíjeli tak, jako to dělá Petra,“ říká sociální pracovnice Bohdana Furmanová.