Prvního září začala platit nová vyhláška města, podle které je vlastník psa povinen své zvíře označit. Město od 1. září nově eviduje 101 psů s čipem. „Z tohoto čísla ale nepoznáme, zda je o psy nově označené, nebo ty, které majitele nechali očipovat už dříve,“ řekla Markéta Lakomá z kanceláře děčínského primátora. I ti totiž musí zvíře znovu zaregistrovat podle nové vyhlášky.

„Lidé se nás ptají třeba i na to, zda musí jít ke konkrétnímu veterináři, aby pak získali úlevu na poplatku. To samozřejmě nemusí, záleží jen na majiteli, jakého si vybere zvěrolékaře,“ upozornila Naděžda Moučková z odboru životního prostředí děčínského magistrátu.

Cena za čipování se liší a může se pohybovat od tří do asi osmi set korun. Sleva pro chovatele na poplatku ze psa pak činí maximálně pět set.

Naděžda Moučková upozornila i na to, že pokud je pes starý a nemocný může jeho majitel využít stanovené přechodné období a s čipováním počkat. „To znamená, že může čekat až po dobu jednoho roku ode dne účinnosti vyhlášky, konkrétně do 31.srpna příštího roku,“ vysvětlila úřednice.

Čitelné tetování

Chovatelé a majitelé, jejichž pes má v uchu tetování, čip nepotřebuje. „Platí to samozřejmě v případě že je tetování provedeno zřetelně a čitelně. Chovatel takto označeného zvířete má stejnou povinnost jako v případě čipu, tedy přihlásit psa do třiceti dnů od označení nebo od doby, kdy se stal chovatelem takto označeného psa nebo od účinnosti vyhlášky do evidence,“ řekla Moučková..

Chovatelé psů, kteří do 31. srpna 2009 včetně nechali psa označit mikročipem nebo tetováním, jsou povinni se do letošního 30. září přihlásit do evidence u odboru ekonomického magistrátu. Tiskopis „Ohlášení k evidenci označených psů a jejich chovatelů“ je k dispozici na stránkách města v odkazu Magistrát-Formuláře-odbor ekonomický, v recepcích v budovách magistrátu Mírové nám. 1175/5, Děčín IV a 28.října 1155/2, Děčín I, na odboru ekonomickém i na odboru životního prostředí MMD.

Jako trvale označený pes je považován pes, který je buď označen čipem v souladu s normami ISO nebo tetováním, které musí být provedeno zřetelně a itelně. Předpokládá se a je běžně praktikováno, že tetování u psů proběhlo na základě nějaké registrace, a to u čistokrevných štěňat s průkazem původu registrace v plemenné knize, u kříženců pak např. v registrech útulků pro zvířata či jiných obcí. Posouzení čitelnosti tetování je především na chovateli. Pokud si někdo není jistý a chce čitelnost – zřetelnost tetování svého psa např. doložit v rámci povinné evidence, může si jej nechat zkontrolovat a vystavit potvrzení od odborně způsobilé osoby. Toto potvrzení není dle vyhlášky povinné. Řada chovatelů ale jistě ví, že tetování může být čitelné – zřetelné u štěněte, ale postupně se může zcela vytratit a např. v dospělosti, pokud nebude pes s nečitelným tetováním označen čipem, dojde k porušení povinností daných vyhláškou.