„Od letošního května bude souhlas obce nezbytnou podmínkou pro získání nároku pro doplatek na bydlení. Proto je třeba, aby závazná stanoviska obce poskytovaly Úřadu práce České republiky bezodkladně. V opačném případě by prodlužování správního řízení mohlo zkomplikovat lidem v hmotné nouzi život," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Ta obeslala všechny starosty v republice informačním dopisem, ve kterém se obce dozvěděly, jak mohou od května postupovat.

Kromě rady města může za obec rozhodovat starosta, pokud rada v obci není, nebo jej pověřila, případně může souhlas vydat samotný úřad. Ale 
i ten musí pověřit rada města.
Nejjasněji mají zatím ve Šluknově a v Rumburku.

„Pověřili jsme kvůli pružnosti vedoucího odboru správy majetku města. Rada se schází jen jednou za dva týdny a to by v některých případech mohlo znamenat zbytečné průtahy," upozorňuje na největší problém v případě vydávání souhlasu radou šluknovská starostka Eva Džumanová s tím, že se vydání souhlasu bude týkat ve Šluknově jen několika lidí. Město sice provozuje v Království ubytovnu, ale tu většinou využívají dělníci pracující v okolí.

Podobný způsob vydávání souhlasů zvolí pravděpodobně také Děčín. Ten by mohl pověřit vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přestože v Děčíně pobírá dávky několik tisíc lidí, nová zákonná úprava se dotkne jen asi padesátky z nich, kteří žijí v ubytovnách nebo v azylovém domě. Většina lidí pobírajících peníze na bydlení totiž žije v běžných bytech.

Opačný postup naopak zvolili v Rumburku, kde o vydávání souhlasů jednala minulý týden rada města. Ani zde se vydávání souhlasu nebude týkat příliš velkého počtu žadatelů.

„Souhlasy bude v Rumburku vydávat rada města, která se schází v podstatě každý týden. V průběhu času se ukáže, nakolik to zahltí nebo nezahltí radu. Pokud by se ukázalo, že vydávání souhlasu radou není vhodné, tak to můžeme přehodnotit," uvedl starosta Rumburka Jaroslav Sykáček.

V posledním městě, kterého se prozatím vydávání souhlasů týká, ve Varnsdorfu, budou teprve o budoucím postupu rozhodovat.

„Nikdo na to zatím nemůže dát fundovanou odpověď, sejdeme se nad tím v týdnu. Buď budu souhlasy vydávat já, nebo sociálka," přibližuje možný vývoj varnsdorfský místostarosta Josef Hambálek s tím, že buď rozhodne řádná rada v polovině května, nebo bude v případě nutnosti svolána mimořádná rada.

Podle jeho názoru je problém v tom, že se vše ze strany ministerstva řeší na poslední chvíli.

„Teprve nyní probíhá školení pracovníků sociálek. To skončí příští čtvrtek, tedy pouhý den před začátkem platnosti nových pravidel," nelíbí se Hambálkovi postup ministerstva.
To přitom ale varuje prostřednictvím úřadu práce před tím, aby města příliš často nevydávala nesouhlasná stanoviska.

„V případě, že obec vydá zamítavé stanovisko, bude muset zahájit s takovým člověkem komplexní sociální práci, aby zamezila tomu, že se klient ocitne bez střechy nad hlavou," říká Kateřina Sadílková, pověřená řízením Úřadu práce České republiky.

V praxi by takovým lidem mohla města poskytnout ubytování například v azylových domech. Ty jsou ale většinou naplněné.

Podle prvního seznamu, který zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví na konci března, bylo v České republice celkem 124 dlouhodobých ubytoven se schváleným provozním řádem. V polovině dubna jejich počet vzrostl na 375. Právě provozní řád schválený krajskou hygienickou stanicí je jednou z podmínek, aby si mohl člověk zažádat 
o doplatek na bydlení.