Měli zde najít věčný klid členové nejbohatší rodiny a velkých mecenášů v Krásné Lípě. Dnes Dittrichova hrobka dlouhé roky chátrá. To by se mohlo ale brzy změnit. Snaha města získat hrobku z majetku státu je na dobré cestě.

V hrobce továrníka Karla Dittricha, jejíž součástí je i kaple, býval kdysi oltář, lavice byla honosně vyzdobená. Dnes potřebuje velké investice na opravu.

„Nebývá to obvyklé, ale stát nám přislíbil, že by mohl investovat před převedením do zastřešení,“ říká krásnolipský starosta Jan Kolář o památkově chráněné hrobce.

Právě zastřešení je jednou z podmínek, kterou si město pro převod od státu dalo. Kromě toho by se měl stát postarat o zařízení všech potřebných povolení pro následnou rekonstrukci.

Dittrichova hrobka je unikátní ve střední Evropě. Tu navrhl na konci 80. let 19. století význačný německý architekt Julius Carl Raschdorff.

„Od Raschdorffa, který byl německým císařským architektem, se zachovaly pouze dvě funerální stavby. Tou druhou je hrobka císaře Fridricha II. v Postupimi,“ přibližuje významnost hrobky v Krásné Lípě Tomáš Brož z Národního památkového ústavu.

Dittrichova hrobka je unikátní nejen svým autorem, ale také technickým řešením. Hrobka byla například zateplená korkem nebo asfaltem. Nedaleko hrobky pak stojí menší budova s komínem, kotelna pro vytápění hrobky.

„Nebyla vytápěná proto, aby pozůstalí měli komfort. Ale proto, aby v hrobce bylo dosaženo potřebného klimatu kvůli ostatkům,“ popisuje další technickou zajímavost hrobky Brož.

Krásná Lípa by po získání hrobky chtěla začít s náročnou a především nákladnou opravou. Ta ale nebude nijak jednoduchá. Původní plány hrobky totiž shořely během války v Berlíně.

„Podle informací od památkářů bychom ročně mohli získat až jeden a půl milionu korun. Celkové náklady odhadujeme jen na samotnou sanaci na přibližně osm milionů korun,“ přibližuje starosta Jan Kolář s tím, že by horní část hrobky mohla sloužit jako expozice rodiny Dittrichů a jejich vztahu ke Krásné Lípě.

August Dittrich například nechal postavit nemocnici, školu nebo lázně, které dnes již nestojí.