O tom, zda se u nich budou opakovat komunální volby Krajský soud v Ústí během pondělí nerozhodl. Výsledkem celodenního jednání je pouze odročení na 19. září.

Soud vyslechl 30 svědků, většinou osob, které se do obce před volbami přihlásili, a majitele nemovitostí, kam se lidé přihlašovali. Dva ze svědků vypověděli, že měli za přistěhování do Hřenska a svůj volební hlas slíbeno 5 000 korun.

Podezřelý nárůst voličů kritizovala hřenská ODS před volbami. Stížnost na průběh voleb Ústavní soud letos v květnu uznal a věc vrátil k projednání krajskému soudu. Ten vloni v listopadu stížnost zamítl. Podle právníka obecního úřadu ve Hřensku Jiřího Všetečky se do obce před volbami přihlašovali většinou známí a příbuzní obyvatel obce. Podle místostarosty Jana Havla (Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná) jim záleželo na tom, aby volby nikdo nezmanipuloval.

„Přihlásilo se celkem 67 lidí, ten rozdíl sedm lidí podle mě nemohl volby ovlivnit,“ řekl u soudu Havel. On se prý rozhodl osoby k sobě přihlásit poté, co se do obce 12. října přihlásila větší skupina jemu neznámých lidí.

Již v roce 1998 podle něj do obce před volbami přibývali voliči. Tehdy obec přišla o vlastnické právo k soutěskám Kamenice, kde provozuje plavbu na lodičkách, která přináší asi deset milionů korun ročně do obecního rozpočtu. Obyvatelé Hřenska se podle něj bojí o to, aby se situace neopakovala. Většina svědků u soudu uvedla, že se přistěhovali do Hřenska právě z toho důvodu, aby ve volbách pomohli obci si soutěsky udržet.

Jeden ze svědků u soudu vypověděl, že mu byla slíbena odměna 5 000 korun, když se trvale přihlásí do Hřenska a bude volit patřičného kandidáta.

„Měli jsme slíbené za hlas odměnu 5000 korun, měli jsme volit pana Havla,“ uvedl s tím že nakonec nic nedostal.

Právník obecního úřadu ale výpověď svědka a jeho družky zpochybnil.

„Snažím se ukázat, že o spontánní výpověď nejde. Jde o naučenou výpověď,“ řekl Všetečka.

Pokud by krajský soud vyhověl návrhu na neplatnost voleb, má se podle ministerstva za to, že zastupitelstvo zvoleno nebylo. Proto nebudou platit ani žádná jeho usnesení a obec povede starosta a místostarosta, kteří ji vedli před podzimními volbami. Ministr pak do 30 dnů od rozhodnutí soudu vyhlásí termín opakovaných voleb.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU, ČTK