Ty, co shořely, ale nejsou na okraji obce a nezasáhl je šířící se požár. Oheň se na ně přenesl vzduchem, v těch nejhorších chvílích totiž Meznou létaly gejzíry jisker a žhavých částí okolního lesa.

Chata paní Renaty lehla popelem
Z ozdoby Mezné je ruina. Rodina v domě žila po generace, teď Renata přišla o vše