Trable, které provázejí přípravu lodního provozu v hřenských soutěskách řeky Kamenice na zahájení nové turistické sezóny, neberou konce. Před několika týdny došlo v Divoké soutěsce k protržení jezu. Teď se policisté zabývají poničením dřevěné hráze, která v prostoru nad Edmundovou soutěskou zadržovala vodu k vodopádu.

„Trestní oznámení na neznámého pachatele podala obec Hřensko a případem se zabývá tamní obvodní oddělení. Poznatky z místa činu signalizují, že zřejmě někdo hráz poškodil úmyslně rozřezáním, nejspíš ruční pilkou,“ uvedl děčínský mluvčí Policie České republiky Ladislav Cvik. Dodal, že způsobenou škodu obec Hřensko odhaduje na tři sta tisíc korun. Pokud šlo skutečně o úmyslné poškozování cizí věci, hrozí pachateli za tento trestný čin až tři roky vězení.

Už v případě nečekaného provalení jezu v Divoké soutěsce se okamžitě vyrojily spekulace o tom, jestli jde o přírodní dílo zkázy a nebo se o poškození někdo nepostaral s cílem zkomplikovat či případně co nejvíce znemožnit přepravu výletníků na lodičkách.

Ve chvíli, kdy obec Hřensko už měla nějakou dobu ve svém vlastnictví zpátky pozemky v soutěskách a vyhrála i další soudní spory s dosavadní provozovatelkou lodiček Hanou Kozákovou, objevily se nejrůznější spekulace a domněnky. Úvahy o tom, že šlo o úmyslné poškození v zájmu té či oné strany ale nakonec podobu trestního oznámení předaného policii nedostaly.

„Radši se parta našich pracovníků pustila do opravy jezu. V tamních extrémně těžkých terénních podmínkách, které násobí nejen nutnost ručního přetahování veškerého materiálu, ale i nepřízeň počasí, je to neskutečná dřina. Nicméně parta chlapů se všemi těmito těžkostmi bojuje a už se jim podařilo rozebrat malý jez, jehož spodní části byly vyhnilé. Teď musí finišovat s obnovou hlavního jezu,“ tvrdil hřenský místostarosta Martin Dařbuján. Dodal, že pracovní četa při dosavadní opravě neobjevila nic, coby naznačovalo úmyslné poškození jezu.

Obnova přehrady v Divoké soutěsce si ještě vyžádá hodně tvrdé práce. Zatím stále platí předsevzetí obce coby nového provozovatele lodiček, že se dílo podaří dokončit do termínu zahájení nové turistické sezóny, která každoročně začíná na velikonoční svátky. První výletníci se tam pravidelně vozí už na Velký pátek. Do tohoto termínu zbývá šestnáct dnů.

„Nedají se předem vyloučit nějaké nečekané těžkosti, které by včasné dokončení obnovy jezu znemožnily. Myslím, že naši lidé i v těch svízelných podmínkách dělají vše pro to, aby veškeré potřebné práce zvládli. V tom horším případě by lodičky začaly přepravovat výletníky v Divoké soutěsce v pozdějším termínu,“ dodal hřenský místostarosta.

Problematikou zahájení lodního provozu v soutěskách se na svém včerejším jednání zabývali i zastupitelé Hřenska.

„Jednání beru jako příležitost vysvětlil některé záležitosti sporu mé firmy s obcí a jsem připravena učinit některé nabídky, které by podle mého názoru usnadnily zahájení nové turistické sezóny. Obec ode mne chce například získat dvě lodičky pro Divokou soutěsku, pro Edmundovu si prý nechala vyrobit pramice nové. Je třeba ale také vyřešit otázky týkající se dalšího využívání čističky odpadních vod, záchodů, kiosku s občerstvení a některých dalších věcí, které jsou prokazatelně mým majetkem. To ani obec nezpochybnila,“ tvrdila krátce před zasedáním hřenských zastupitelů Hana Kozáková.

Zasedání se protáhlo, takže v době redakční uzávěrky ještě nebylo jasné, zda k dohodě o využití či odkoupení nabízené vybavenosti v soutěskách mezi oběma stranami došlo a nebo ne.

Co se týče způsobených škod v podobě provaleného jezu na řece i poničené dřevěné hráze na přívodu vody k vodotrysku, nikomu se k oběma záležitostem nechce příliš vyjadřovat. A to především s odkazem na probíhající policejní vyšetřování. Zdrženliví jsou ve svých názorech i samotní obyvatelé Hřenska.

„Když jsem slyšel o tom poničeném vodotrysku , myslel jsem si, že to třeba způsobil spadlý strom. Teď se dozvídám o úmyslném poškození a není mi v z toho, co se tady děje, vůbec veselo,“ nechtěl říci své jméno jeden ze starousedlíků. Pouze dodal, že je podnikatelem a nechce si zbytečně svými názory komplikovat život.

Radost z nekončících problémů nemá ani správa národního parku České Švýcarsko. Hřenské soutěsky totiž patří k turisticky nejatraktivnějším lokalitám parku a další těžkosti, například v podobě omezeného provozu lodiček či jiných služeb, by mohly mít nepříznivý dopad na celkovou návštěvnost oblíbeného místa výletních zastavení.