Plyn, olej či teplo. To vše může vzniknout recyklací z odpadů metodou vakuové pyrolýzy.

Nejmodernější techniku na zpracování odpadů chce soukromý investor spustit v Dolním Podluží. Pokud by tu továrna na zpracování odpadů vznikla, přinesla by místním až třicet nových pracovních míst.

Polepšila by si také městská kasa.

„Seznámil jsem se s člověkem, který v Americe spolupracoval při vývoji technologie na recyklaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy ,“ popisuje vznik nápadu Zdeněk Fara, který vlastní v Dolním Podluží objekt, v němž by zpracovna odpadů mohla vzniknout.

K tomu je ovšem ještě dlouhá cesta. Klíčový je pro něj souhlas obce.

„Od vedení Dolního Podluží potřebujeme získat předběžný souhlas,“ říká Fara s tím, že pokud by získal souhlas včetně stavebního povolení od varnsdorfského stavebního úřadu, trvalo by vybudování továrny zhruba rok. Jedná se o dost velkou investici – do 350 milionů korun.

Fara, který je jednatelem investora, dokonce ujišťuje, že se místní lidé nemusí bát skutečně žádné ekologické zátěže.

„Vakuová pyrolýza je velice pokroková technologie, ve které se nic nespaluje, a proto továrna nebude mít ani žádný komín, dochází pouze k tepelnému rozkladu recyklovaného odpadu ve vakuovém prostoru,“ říká.

Jak by celá zpracovna fungovala? Vsázku, čili odpadovou hmotu, by přivezla firma zajišťující svoz směsného odpadu ze spádové oblasti, tedy z blízkého okolí.

V továrně by pak došlo ke zpracování – vakuová pyrolýza si poradí s pneumatikami, dřevem, pet lahvemi, papírem, plasty, gumou či potravinami.
Výsledkem je plyn či olej, které je možno využít pro výrobu elektrické energie a tepla – a tuhý zbytek, který lze využít pro kompostování či topení apod.
Možností dalšího využití je několik. V továrně by rovněž docházelo ke třídění odpadů.

Místní lidé se podle Fary nemusí bát ani návalu kamionové dopravy – kapacita továrny totiž nebude taková, aby sem musely najíždět desítky kamionů denně.

„S obcí navíc budou předem konzultovány zásadní kroky související s výstavbou nového závodu a názor obce bude respektován. Obec, pokud bude s její stavbou a provozem souhlasit, navíc získá partnera, který může do budoucna výrazně pomoci jejímu rozvoji,“ říká Fara s tím, že se nebrání ani zkušebnímu provozu.

Obec se zatím jasně nevyjádřila.

„Zatím jsme měli jen mizivé informace. Víme o tom minimum, na konci roku jsme byli požádáni o schůzku,“ říká starosta obce Josef Pecinovský. „Je to pro nás neověřená věc, nejsou s tím zkušenosti,“ dodává.