K poslednímu srpnovému dni v rozlehlém libereckém okresu policie eviduje škodu ve výši neuvěřitelných 356 187 000 korun. Ústecký okres také nezůstává na libereckým pozadu se škodou vyčíslenou na 303 107 000 korun.

Jedná se sice o velké škody, ale ne v důsledku drobné kriminality. Např. na Liberecku škodu za více než 112 milionů korun policie eviduje kvůli 41 podvodům.

V těchto případech policie vyšetřuje již 21 osob, z toho 7 recidivistů. U těchto trestných činů je vysoký podíl žen v jedenácti případech.

Téměř 82 milionů představuje škodu kvůli 30 případům zpronevěry. Policie vyšetřuje 23 osob, z toho 6 recidivistů. Také zde je vyšší podíl vyšetřovaných žen sedm.

„V rámci ústeckého okresu policie eviduje trestnou činnost se škodou přes 303 milionů korun, ale z toho přes 161 milionů představuje devět případů krácení daně," uvedla Veronika Hyšplerová z ústecké policie. Policisté vyšetřují 6 osob, z toho jednoho recidivistu. Jeden velmi rozsáhlý případ ještě hospodářská kriminálka vyšetřuje.

Téměř 36 milionů korun představuje dále škoda u 26 případů zpronevěry.

Méně zlodějin

Nejviditelnější kriminální činy jsou v majetkové oblasti, jako klasická vloupání a krádeže doslova všeho, co přijde zlodějům pod ruku.

V Ústeckém okresu ale z 303 milionů škody „pouze" přes 51 milionů představují vloupání a krádeže. Policisté zachránili u zlodějů majetek občanů alespoň za 318 tisíc korun.

Pro občany ale není útěchou škoda kvůli zlodějům 51 milionů, protože policisté vyšetřovali 1678 útoků se škodou mnohdy v řádu desítek tisíc a někdy i statisíců korun.

Policisté vyšetřovali do konce srpna 796 odhalených zlodějů, z toho 30 nezletilých a mladistvých. Mezi zloději bylo též 148 vyšetřovaných žen.

Růst hospodářské kriminality

Škoda v okresech roste především kvůli hospodářským trestným činům. Většinou jde o podvody, zpronevěru, krácení daně. V některých okresech představují polovinu až dvě třetiny škod.

Např. v děčínském okresu hospodářská kriminalita do konce srpna představovala bezmála polovinu (59,2 milionu) z celkové škody na majetku (127,3 milionu Kč).

Lounsko je z hlediska kriminality klidnější okres, škoda dosahuje téměř 300 milionů korun. Jenže ve skutečnosti charakteristika okresu zůstává v platnosti, protože mimořádně velký nárůst škody představuje jediný případ škoda přes 196 milionů při porušení povinnosti v řízení o konkurzu.

Na Mostecku byli loni lidé zoufalí z nájezdů kriminálníků po amnestii prezidenta Klause. Naštěstí se situace zklidňuje, byť i letos do koce srpna škody kvůli zlodějům dosahují téměř 97 milionů korun. Kromě toho 68 podvodů znamená škodu vyčíslenou na dalších více než 58 milionů a 21 případů zpronevěry zvyšuje škodu na Mostecku o dalších 43 milionů korun.

Semilský rekord

Na severu Čech je z hlediska škody kvůli trestné činnosti naprostou jedničkou (v dobrém smyslu slova) Semilsko. Zde letos policie zatím eviduje škodu za 34,2 milionu Kč.

I zde téměř polovinu škodné částky představují hospodářské trestné činy a dominuje jeden čin se škodou přes 10 milionů korun zneužití informací v obchodním styku.