Několik desítek psů se speciálním výcvikem se se svými páníčky sjelo na několik dní na Maxičky. „Kromě drogařů přijeli také psi speciálně cvičení pro hledání výbušnin nebo v požářištích,“ říká Petr Tomášek, šéf speciálního policejního kynologického útvaru. Během tří dní si policejní psi vyzkoušeli práci nejen v klasickém terénu, ale především na specifických místech. „Ve fabrice v Povrlech jsme vyhledávali výbušniny, stejná práce nás čeká na Střelnici v Děčíně,“ dodal Tomášek. Speciální výcvik policejního psa trvá přibližně dva, dva a půl roku. „Vše záleží na schopnostech každého psa. Ty také rozhodují o jeho nasazení v určité odbornosti. Do ostrého nasazení se psi dostávají někdy ve třech letech,“ vysvětluje Petr Tomášek. Po úspěšně složených zkouškách musejí psi pravidelně jednou za rok na zkoušky, aby bylo možné je nasadit při policejních akcích.

Při výcviku policejních psů nemalou měrou pomáhá i Unie. „Z programy Cíl/Ziel 3 jsme si mohli pořídit moderní auta, vyhovující našim potřebám. Ze stejného programu je placeno i cvičení s kolegy z Chemnitz,“ uzavřel kynolog.