Od skončení projektu Aktivní padesátka, který společně s dalšími partnery organizovalo děčínské Charitní sdružení, už uplynulo několik měsíců. Většinu lidí, kteří se do něj zapojili, ale přesvědčil o tom, že ztráta zaměstnání nemusí být neřešitelným problémem.

„Díky projektu jsem mohla začít pronikat do tajů počítačového světa . Mým velkým končíkem je pletení a tak jsem na internetu začala vyhledávat módní trendy a vzory, vyzkoušela nové výrobky,“ pochvalovala si otevření nových obzorů někdejší pracovnice rumburské Desty Hana Marschnerová.

Díky projektu Aktivní padesátka sehnalo nové zaměstnání pětačtyřicet lidí. Desítky dalších nezaměstnaných pak poznaly, že i když je shánění nového pracovního uplatnění po dosažení věku padesáti let mnohem komplikovanější, nemusí propadat beznaději.

„Hlavním cílem bylo poskytnout pomoc lidem starším padesáti let, kteří se už ocitli mezi nezaměstnanými a nebo jim ztráta zaměstnání hrozila. Důležité bylo setkávání v takzvaných svépomocných klubech. Během trvání projektu se uskutečnilo více než dvacet společných schůzek, na které přišlo přes čtyři sta klientů,“ rekapitulovala přínosy manažerka Zdeňka Ondrušová.

Lidé starší padesáti let patří mezi nejpočetnější skupiny nezaměstnaných v regionu. V aktuální statistice děčínského úřadu práce takových uchazečů o zaměstnání figuruje skoro dva a půl tisíce. Je to téměř jedna třetina všech nezaměstnaných na Děčínsku.

„Obecně platí, že se ta situace lidí starších padesáti let se sháněním nového uplatnění zhoršila. A to i navzdory tomu, že v aktivní politice zaměstnaností patří mezi skupiny, kterým věnujeme prioritní pozornost,“ uvedl analytik děčínského úřadu práce Vlastimil Pažourek.

Připomněl, že projekt Aktivní padesátka a některé další aktivity, v nichž sehrávaly a stále sehrávají významnou roli neziskové organizace, pomáhá zlepšovat pozici starších lidí, kteří přišli o práci a nebo jim ztráta zaměstnání hrozí.

„Snažíme se samozřejmě těmto lidem maximálně pomáhat i v rámci našeho rezortu. Teď třeba připravuje ústecký úřad práce i pro další regiony v Ústeckém kraji další projekt, který má poskytnout novou šanci na zaměstnání právě uchazečům starším padesáti let,“ dodal Pažourek.

Ve svých aktivitách pokračují i organizátoři projektu Aktivní padesátka. Zaměřili se na takzvané integrované poradenství, do kterého se zapojili nezaměstnaní v Děčíně, Rumburku a Ústí nad Labem.

„Zájemců se ozvalo podstatně více, do každé skupiny jsme jim mohli vybrat ale maximálně dvaadvacet. Projekt skončí k poslednímu červnu a oba cykly byly plně obsazené,“ rekapitulovala Olivie Bílá z občanské poradny děčínského Charitního sdružení další iniciativu. Díky ní se opět podařilo několika lidem najít novou práci.

„Nejde ale o projekt specificky zaměřený pouze na lidi starší padesáti let. Zapojit se mohli i další zájemci,“ vysvětlila Bílá.

Právě neziskové organizace mohou lidem, kteří ztratili zaměstnání, pomáhat při hledání nového uplatnění jinými způsoby, než tak mohou činit úřady práce coby orgány státní správy.

Zapojit se do projektu nebo jiných aktivit zpravidla financovaných ze státních prostředků nebo evropských programů ještě samozřejmě neznamená jistotu získání zaměstnání. Důležité je ale hledisko posílení vlastního sebevědomí, probuzení chuti získávat nové znalosti a vědomosti i po překročení hranice padesáti let.

„Setkávání ve svépomocných klubech mi moc pomohlo. I díky vstřícnosti manažerky projektu Zdeňce Ondrušové jsem se rozhodla tvořit nejrůznější keramické upomínkové předměty,“ připomněla účastnice projektu Aktivní padesátka Michaela Leberová z Rumburku.

Nezaměstnaní