Do nemalých problémů se kvůli pomalému systému proplácení dotací dostala krásnolipská Kostka, která pomáhá nezaměstnaným lidem. Kostce naštěstí pomohlo město – půjčilo jí peníze.

Komunitní centrum Kostka v Krásné Lípě realizuje v současné době několik projektů, které mají lidem pomoci řešit těžkou sociální situaci. Například tím, že jim pomohla najít práci jako sociálním pracovníkům v celém Šluknovském výběžku. Právě tento projekt je jedním ze dvou, kvůli kterému město půjčilo své příspěvkové organizaci 1,4 milionu korun.

„Ke konci minulého roku pozastavilo náhle Ministerstvo práce a sociálních věcí zálohové financování projektů z fondů EU. Z důvodu administrativní náročnosti. Kostka v současnosti realizuje dva velké projekty z těchto zdrojů a musí plnit závazky vyplývající jednak ze smluv 
k partnerům a dodavatelům, ale i vzhledem k pravidlům čerpání dotačních prostředků," vysvětluje krásnolipský místostarosta Jan Kolář, proč bylo nutné zajistit financování projektů z rozpočtu města.

Podle jeho názoru je špatně nastavený systém, kterým ministerstvo práce a sociálních věcí proplácí dotace jednotlivým žadatelům.

„Otázka je, jak takovou situaci řeší organizace, které za sebou nemají někoho kapitálově silného. Jedinou možností je v bance požádat o úvěr, což opět stojí peníze. Co ale dělají, pokud jej nedostanou, to netuším," dodává Kolář.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má na starosti správu dotací a projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, pochybení odmítá.

„Předně je nutné uvést, že dotace pro komunitní centrum Kostka v Krásné Lípě byla v roce 2013 vyplacena nebo
k vyplacení teprve dojde, a to ve zcela standardních termínech s ohledem na administraci projektů," říká mluvčí ministerstva  Petr Sulek.

Podle ředitelky Kostky Hany Volfové jsou podobné problémy každý rok.

„Nikde není napsané, do jakého data peníze musí poslat. Na přelomu roku je navíc problém kvůli schvalování státního rozpočtu. Jinak ministerstvo vše dělá v řádných termínech, problém je v systému," potvrzuje Volfová místostarostova slova.

Přitom pokud by příjemce dotace přestal kvůli pozdním platbám od ministerstva proplácet peníze účastníkům projektu, mohl by se dostat do nemalých problémů. V krajním případě by mu hrozilo vrácení dotace a pokuta, která může dosáhnout až sta procent celkové přiznané dotace.

„Naprosto nechápu, proč dochází k pozastavování plateb, my přece také musíme platit pořád," dodává Volfová.

Druhý projekt, kterého se problémy s proplácením dotkly, se týká aktivizace rodin. Ten má naučit sociálně vyloučené rodiny zvládat běžné životní situace, jako je například jednání s úřady nebo při pohovorech s možnými zaměstnavateli. Pomáhá také 
s finanční gramotností.