Rozpadající se budova děčínského východního nádraží hyzdí město již řadu let.  Nyní se o jeho stav začal kromě památkářů zajímat také veřejný ochránce práv –  ombudsman – který navrhl vznik odborné komise. Komise by měla  pomoci najít cestu ze současného stavu.

Zkáza začala před několika desítkami let, kdy se České dráhy přestaly o cennou budovu starat. Místo bohatě zdobené odjezdové haly je dnes tělocvična, litinové střechy nástupiště kdesi zmizely.

Majiteli, starej se!

„O kulturní památku je podle zákona povinen na vlastní náklady pečovat její vlastník. Musí ji udržovat v dobrém stavu, chránit ji před ohrožením či poškozením. Stát pak má zajistit dohled nad tím, aby se památková ochrana vyhlášená ve veřejném zájmu naplňovala, tedy, aby vlastník plnil řádně své povinnosti," říká Iva Hrazdílková z ombudsmanovy kanceláře s tím, že praxe je ale naprosto odlišná.

Východní nádraží a okolí.Podle ombudsmana byl 
v průběhu posledních tří let důvod, aby orgány státu zasáhly a uložily vlastníkovi opatření jak podle zákona 
o státní památkové péči, tak podle stavebního zákona, 
a přinutily tak vlastníka provést takové práce, které by zabránily dalšímu chátrání  cenné památky.

„Šetření ochránce ukázalo, že úřady (v tomto případě jde 
o drážní úřad a orgán státní památkové péče) nebyly schopny dosáhnout zjednání nápravy v přiměřené době kvůli velice složitým organizačním vztahům a komplikovaným rozhodovacím procedurám vlastníka," dodává Hrazdílková.

Ministerstvo v akci

O budovu východního nádraží se již dokonce začali zajímat lidé z památkové inspekce ministerstva kultury. Ti v současné době provádí šetření přímo na místě, dalších několik týdnů bude trvat vyhodnocení situace a sepsání zprávy. Inspekce ale nemůže majiteli nařídit opravy, ani jej sankcionovat. To ale může například stavební úřad, který 
v uplynulých šesti letech několikrát uložil Českým drahám nápravná opatření.

Staráme se!

České dráhy ale tvrdí, že se 
o památku starají. Navíc jsou investice do jejích oprav poměrně problematické.
„České dráhy provádějí její pravidelnou kontrolu a postupně i nutné opravné a udržovací práce tak, aby nedocházelo k jejímu poškozování a chátrání. V posledních 2 letech došlo k rozsáhlým opravám střešní krytiny,  na konci roku 2013 byly opraveny komíny a instalováno elektronické zabezpečení objektu," uvedl pro Děčínský deník mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Východní nádraží a okolí.Historická budova již desítky let neslouží osobní dopravě, ani přes tuto část východního nádraží žádné osobní vlaky nejezdí. Dráhy proto do její opravy nechtějí příliš investovat, tvrdí, že by pak peníze chyběly na jiných místech, která jsou pro osobní dopravu využívána.

„Protože budova nemá pro železniční dopravu již prakticky žádné využití, je nabídnuta k prodeji. Na novém majiteli bude, aby našel zcela nové, nedrážní, smysluplné využití objektu a také, aby zajistil dostatek finančních prostředků pro adaptaci budovy 
k novému využití a k její opravě," dodává Šťáhlavský. 
O koupi staré budovy se zatím žádný vážný zájemce nepřihlásil. Odrazují je právě vysoké náklady na opravu budovy.

V nedávné minulosti se uvažovalo o tom, že by zde mohlo být drážní muzeum Národního technického muzea. Právě tehdy svitla jiskřička naděje na záchranu druhého děčínského nádraží. Město 
i místní nadšenci a historici dělali pro vybudování nového muzea možné i nemožné. Mělo být totiž dalším turistickým lákadlem. Vláda ale nakonec rozhodla o jeho umístění do Prahy a uhasila tak naděje na brzkou opravu architektonicky i historicky cenného nádraží.

Mizerný stav východního nádraží lidi v Děčíně štve.

„Je to škoda, bývala to moc krásná budova. Kdysi jsem tu v kočárku čekala na vlak, když jsme utíkali před Němci," vzpomněla si jedna z obyvatelek Děčína, která šla o víkendu okolo.

Novorenesanční budovu vystavěnou v letech 1873 – 74 navrhl Robert Frey. Se sousední budovou České severní dráhy, dnešní nádraží osobní dopravy, ji spojovala krytá lávka, která byla stržena na začátku 80. let minulého století.